Operatorii maxi taxi suceveni fac manevre pentru a scApa de datoriile la stat

Mai exact ei lasA firmele cu datorii Si InfiinTeazA altele noi prin care evazioneazA In continuare statul. Adjunctul DirecTiei Generale a FinanTelor Publice Suceava, Stefan Oprea, a declarat cA In urma unor verificAri efectuate In anii anteriori la firmele care aveau ca obiect de activitate transportul de persoane In regim maxi taxi s-au calculat obligaTii suplimentare de platA la bugetul de stat de cIteva miliarde de lei, dupA ce s-a stabilit cA acestea au prejudiciat bugetul prin faptul cA nu au emis bilete de cAlAtorie. Am constatat cA foarte mulTi operatori maxi taxi au preferat sA renunTe la vechile firme Si au InfiinTat altele noi prin care au continuat sA desfASoare acelaSi tip de activitate. Administratorii au renunTat la firmele respective, iar DGFP Suceava a procedat la introducerea cererii de faliment. Trebuie spus cA pInA In prezent nici una dintre aceste firme nu Si-au achitat datoriile, iar dacA nu se recupereazA banii se va cere sancTionarea administratorului, a spus Stefan Oprea. El a precizat cA una dintre aceste firme este SC ANDER KIVA SRL Suceava, care a acumulat datorii de peste un miliard de lei, dar care In momentul de faTA este In faliment. Pe de altA parte, directorul adjunct al DGFP Suceava, Benone ContaS, a spus cA aceastA instituTie va intensifica controalele la firmele care presteazA servicii de transport public maxi-taxi, avInd In vedere cA In ultima perioadA tot mai mulTi suceveni reclamA cA Soferii maSinilor nu elibereazA biletele de cAlAtorie. Astfel, In urma unei astfel de sesizAri a fost efectuat un control pe maSinile maxi taxi SV 91 TIP Si SV 66 TIP, constatIndu-se cA reclamaTiile formulate de o persoanA din Suceava sInt adevArate, motiv pentru care s-a aplicat o amendA de 10 milioane de lei. Au fost cazuri In care, prin estimare s-au stabilit cA firmele de maxi taxi au prejudiciat bugetul de stat cu sume de ordinul miliardelor. Din acest motiv, In perioada urmAtoare o sA intensificAm controalele, inclusiv In zilele de sImbAtA Si duminicA, a spus ContaS. El a mai precizat cA In cazul In care o firmA va primi mai multe amenzi succesive, vor fi determinate prin estimare sumele ce nu au fost Inregistrate, urmInd a fi Intocmite plIngeri penale.