Reabilitarea retelelor de termoficare din Suceava ar putea incepe in acest an

El a declarat Intr-o conferinTA de presA cA ultimul obstacol a fost depASit Si anume verificarea condiTiilor de finanTare din contractul Incheiat Intre Consiliul JudeTean, titularul proiectului, Si Deutsche Bank Londra, cea care asigurA creditul. Primarul a spus cA atIt el cIt Si cei din comisia desemnatA de Consiliul Local sA verifice contractul au fost de acord cu condiTiile stabilite de administraTia judeTeanA cu banca finanTatoare. ToTi am fost de acord cA sunt condiTii avantajoase de creditare respectiv perioada de restituire de 25 de ani, perioada de graTie de 5 ani, dobInda care este mai mA avantajoasA decIt a altor bAnci. Mai sunt niSte probleme pe la comisioane pentru cA sunt foarte multe dar una peste alta comisia desemnatA de Consiliul Local pentru Suceava-utilitATi Si mediu la standarde europene este de acord cu condiTiile de finanTare stabilite Intre Consiliul JudeTean Si Deutsche Bank. Suntem de acord Si putem trece la partea a doua de organizare de licitaTii Si angajarea creditului, a spus Lungu. Primarul a apreciat maturitatea Sefului administraTiei judeTene, Gavril MIrza, Si i-a criticat pe Radu Veleanu Si Petru Stirbu doi dintre oamenii preSedintelui care au refuzat sA-i punA la dispoziTie contractul de finanTare. Domnul preSedinte MIrza era plecat Si am cerut contractul de la domnul Veleanu Si domnul Stirbu. Nu vreau sA comentez dar s-au iritat foarte tare Si au spus cA Suceava nu o sA mai primeascA nici un leu. Dar dupA discuTia avutA cu preSedintele domnul MIrza a spus da primarul are dreptate, trebuie sA cunoascA condiTiile de finanTare. PInA acum eu nu am vAzut acest contract, a relatat Lungu. IniTial municipiul Suceava a fost prins In a doua etapA a proiectului de reabilitare a termoficArii InsA graTie economiilor de 24 de milioane de euro fAcute dupA licitarea lucrArilor, va intra In prima etapA. IncA nu se Stie care va fi suma de care va dispune municipiul reSedinTA de judeT, cele 24 de milioane de euro urmInd a fi ImpArTite Intre Suceava Si RAdAuTi.