Concerte de muzica de toate genurile de Zilele Sucevei

Primarul Ion Lungu, a declarat cA alAturi de trupele menTionate, vor mai susTine spectacole Ansamblul Ciprian Porumbescu, Sofia Vicoveanca, Orchestra din ChiSinAu, condusA de maestrul Nicolae Botgros, precum Si grupuri de elevi din Scoli Si licee din oraS. El a adAugat cA In timpul sArbAtorii oraSului se vor mai produce grupuri folclorice din judeT, Intre care Mihoc Band Si Ansamblul Picho Romano, care vor interpreta datini Si obiceiuri ale minoritATilor. Primarul Lungu a mai spus cA potrivit programului, de Zilele Sucevei, vor mai fi organizate acTiuni sportive, vor fi premiaTi elevii olimpici, Si vor fi InmInate diplome, cetATenilor de onoare ai oraSului. ManifestArile, care vor costa aproximativ un miliard de lei, se vor Incheia cu un spectacol de artificii.