Politistii comunitari vor pazi Administratia Financiara Falticeni

Conform prevederilor legale, PoliTia ComunitarA poate asigura Si contra cost paza unor obiective, pe bazA de contracte de prestAri de servicii, Incheiat de aceasta cu beneficiarii serviciilor prestate. UnitATile pentru care se asigurA paza se stabilesc prin hotArAre a Consiliului Local. Prestarea serviciilor de pazA Si ordine se va asigura contra cost, avAndu-se In vedere toate cheltuielile corespunzAtoare acestei activitATi.