Ateliere de creatie pentru copii la Muzeul Satului Bucovinean

AcTiunea se adreseazA celor mai talentaTi copii din Scolile Sucevei, care au Intre 10 Si 16 ani Si se va desfASura de luni pInA vineri Intre orele 10- 14. Intre 4 Si 24 iulie, la Muzeul Satului Bucovinean vor fi lucrative urmAtoarele ateliere -icoane pe sticlA Si lemn, Incondeierea ouAlor, prelucrarea artisticA a lemnului Si olArit. Copiii vor fi coordonaTi de profesori, meSteri populari, artiSti plastici Si muzeografi, iar materialele vor fi asigurate de organizatori.