Zeci de case din Ciocanesti-izolate in urma unei furtuni

In acelaSi timp, au fost inundate mai multe gospodArii Si terenuri din localitate. Prefectul de Suceava, Orest Onofrei, a declarat cA ploile abundente, InsoTite de grindinA, au afectat o parte din CiocAneSti, iar pIrIul Colacul a ieSit din matcA Si a distrus drumul comunal pe o porTiune de 1.100 de metri, apArAri de maluri pe aceeaSi distanTA, precum Si 15 podeTe. El a spus cA au fost inundate douA locuinTe Si Sapte hectare de culturi de cartofi Si fIneTe, Si a adAugat cA pagubele sInt estimate la trei miliarde de lei. Prefectul a mai spus cA din cauza distrugerii drumului comunal Si a podeTelor, 30 de case din CiocAneSti sunt izolate, Si a precizat cA autoritATile locale acTioneazA pentru refacerea infrastructurii. Onofrei a subliniat cA potrivit avertizArilor meteorologice, In urmAtoarele trei zile, In special In zona de munte a judeTului, vor cAdea cantitATi Insemnate de precipitaTii, Si existA riscul producerii de noi inundaTii.