Prefectura il cauta la incompatibilitate pe presedintele CJ Suceava

Prefectura analizeazA In prezent dacA MIrza, este In situaTie de incompatibilitate, fiind Si preSedinte al AutoritATii Teritoriale de Ordine PublicA(ATOP), caz In care ar putea constata Incetarea mandatului de preSedinte.

Prefectul Orest Onofrei, a declarat cA potrivit Legii 161/2003 privind combaterea corupTiei, funcTia de preSedinte sau vicepreSedinte de Consiliu JudeTean precum Si cea de primar sau viceprimar este incompatibilA cu orice funcTie remuneratA, In TarA sau strAinAtate.

El a spus cA membrii ATOP Suceava primesc o indemnizaTie de SedinTA de douA milioane de lei, care poate fi asimilatA cu o funcTie plAtitA. Onofrei a precizat cA, potrivi legislaTiei, In cazul depistArii unor situaTii de incompatibilitate a preSedintelui Consiliului JudeTean, secretarul CJ trebuie sA se sesizeze sau sA fie sesizat, iar acesta trebuie sA propunA prefectului emiterea unui ordin de constatate a IncetArii a mandatului de preSedinte. Compartimentul juridic din PrefecturA analizeazA In prezent aceastA situaTie, sA vedem dacA este incompatibilitate sau nu, a spus Onofrei care a precizat cA nu doreSte circ de dragul circului. PreSedintele Consiliului JudeTean Suceava, Gavril MIrza, care este Si preSedinte al PSD Suceava, a apreciat cA aceastA acTiune dovedeSte o preocupare exageratA a actualei puteri de a-l urmAri In permanenTA Si de a-i pune In pericol funcTia Si probabil integritatea fizicA. El a atras atenTia acestor demnitari InalTi cA In funcTiile pe care le deTin trebuie sA aibA preocupAri mai mari decAt hArTuirea lui. MIrza a spus cA In agriculturA lucrurile sunt dezastruoase Si cA ministrul Agriculturii, senatorul PNL de Suceava, Gheorghe Flutur ar trebui sA se ocupe de rezolvarea lor.

Ar fi bine ca membrii PNL sA meargA In mediul rural sA vadA cum se uitA TAranii, prin cupoane, la soare, a spus MIrza. PreSedintele CJ Suceava a mai spus cA Si prefectul Orest Onofrei are multe lucruri de soluTionat In judeT Si cA ar trebui sA-l preocupe mai puTin MIrza Si funcTia pe care o deTine. Gavril MIrza a precizat cA un numAr de 18 preSedinTi Si vicepreSedinTi de Consilii judeTene din TarA, mare parte membri PNL Si PD, sunt Si preSedinTi ai ATOP In judeTele respective arAtAnd cA Si actualul vicepremier, Gheorghe Seculici, a condus ATOP Arad In perioada In care a fost preSedinte al CJ Arad.

Nu cred cA apartenenTa la un partid sau altul dA drepturi In plus sau In minus, a mai spus preSedintele CJ Suceava. El a subliniat cA ATOP este un organism neguvernamental, consultativ Si nu intrA sub incidenTa Legii 161/2003.