Primaria Falticeni vrea sa organizeze zilele orasului cu 50 de milioane de lei

In contrast cu sumele imense rezervate de alte localitATi din Moldova pentru realizarea unor astfel de evenimente, municipalitatea a putut aloca aloca doar 50 de milioane de lei, se aratA Intr-un comunicat al PrimAriei In care se precizeazA cA aceasta nu InseamnA cA manifestArile se vor Incadra In aceastA sumA, iar pentru buna desfASurare a€“ aSa cum s-a IntAmplat In fiecare an a€“ se va derula o campanie de sensibilizare a mediului local de afaceri.

In plus, faTA de activitATile tradiTionale, BAlciul de Sf. Ilie Si Festivalul NaTional Folcloric SezAtoarea, In proiectul zilelor municipiului au fost incluse alte douA manifestAri importante: un festival naTional de folclor destinat copiilor (19 iulie) Si o zi a tineretului, cu concerte ale unor trupe consacrate de muzicA modernA Si rock.