Onofrei a dispus incetarea mandatului primarului PSD al comunei Dragoiesti

Prefectul a luat aceastA mAsurA extremA pe motiv cA primAriTa are domiciliul In altA localitate, lucru interzis de legislaTia administraTiei publice. Orest Onofrei a declarat cA situaTia privind domiciliul Violetei TAran a fost constatatA recent cAnd aceasta, care va candida In alegerile din 12 iunie la funcTia de primar al comunei BerchiSeSti, a depus o adeverinTA prin care dovedeSte cA are domiciliul In BerchiSeSti, comunA nou InfiinTatA prin desprinderea de comuna DrAgoieSti.

Violeta Zenovia TAran a fost aleasA, In iunie 2004, primar In comuna DrAgoieSti, ea avAnd domiciliul In satul BerchiSeSti, la vremea respectivA, component al comunei DrAgoieSti. DupA divizarea comunei DrAgoieSti, domiciliul primarului este acum In comuna BerchiSeSti, iar Legea administraTiei publice locale nu permite unui primar sA aibA domiciliul In altA localitate decAt In cea In care ISi desfASoarA activitatea. TAran Si-a depus candidatura la funcTia de primar al comunei BerchiSeSti, dar candidatura a fost contestatA pe motiv cA aceasta nu ar avea domiciliul In comunA. Primarul din DrAgoieSti a prezentat InsA o adeverinTA prin care dovedeSte cA are domiciliul In satul BerchiSeSti din comuna cu acelaSi nume.

In aceste condiTii am fost obligat sA emit un ordin de Incetare a mandatului primarului din DrAgoieSti. Nu poTi fi primar dacA ai domiciliul In altA localitate, a spus prefectul . Acesta este cel de-al doilea ordin de Incetare a mandatului unui primar PSD din judeTul Suceava In ultima lunA dupA ce primarul comunei Breaza, Stefan GrAmadA, a fost demis pe motiv de incompatibilitate, soTia sa fiind referent contabil In PrimArie. El a divorTat de soTie, dar pronunTarea divorTului s-a produs dupA ce expirase termenul legal In care primarul trebuia sA iasA din starea de incompatibilitate.