TorenTii au blocat DN17B Intre Lunca Si Satu Mare

Prefectul Orest Onofrei, a declarat cA In urma ploilor abundente de marTi dupA amiaza, In zona comunei Crucea s-au format torenTi pe versanTi care s-au scurs In pArAul CAldArii care a revArsat pe drumul naTional DN 17 B. El a spus cA circulaTia a fost IntreruptA Intre localitATile Lunca Si Satu Mare din comuna Crucea Si cA se sperA cA circulaTia va putea fi reluatA In cursul serii. Prefectul a mai spus cA activat toate comandamentele locale de situaTii de urgenTA care sA adopte mAsuri pentru limitarea efectelor unor eventuale inundaTii, precizAnd cA s-au mai semnalat averse puternice de ploaie InsoTite de grindinA In zona RAdAuTi, fArA sA fie semnalate, pAnA In prezent, pagube majore.