Concernul german E.ON, interesat de Termica SA Suceava

Cel puTin aSa a lAsat sA se InTeleagA primarul Ion Lungu care marTi s-a IntIlnit la BacAu cu directorul de dezvoltare al E.ON, Henning Probst, cu care a purtat discuTii pe tema privatizArii Termica. Am avut o discuTie de principiu cu domnul Probst In care s-a angajat ca dupA consultarea cu conducerea din Germania In termen de Sase sAptAmIni sA ne trimitA o scrisoare de intenTie cu privire la Termica,a declarat Lungu. De menTionat cA E.ON este al treilea mare concern strAin care se intereseazA de privatizarea producAtorului sucevean de energie termicA. Primarul apreciazA cA privatizarea este singura soluTie de asigurare a unei termoficAri eficiente In oraS. Lungu a declarat cA Termica este o societate care prezintA interes pentru investitori Si cA va propune deliberativului local ca In strategia de termoficare a municipiului sA fie inclusA privatizarea producAtorului Si distribuitorului de energie termicA. Atractivitatea firmei, a spus primarul, rezidA din aceea cA este relativ nouA, centrala termicA de cogenerare fiind construitA In anii a€┢80 Si modernizatA recent, printr-un credit de 15 milioane de euro, cInd s-a realizat conversia de pe lignit pe huilA. Sarcina Consiliului Local va fi sA caute soluTii pentru privatizarea acestei societATi, a spus Lungu. El a arAtat cA In prezent, mai mult de jumAtate din bugetul municipiului Suceava este cheltuit pentru subvenTionarea activitATii de termoficare Si cA, In condiTiile integrArii RomAniei In Uniunea EuropeanA, subvenTiile vor fi anulate. ProducAtor Si distribuitorul de energie termicA va trebui sA fie un operator privat de la care municipalitatea ar putea sA Incaseze redevenTA. Astfel, bugetul local va fi degrevat de cheltuieli de subvenTionare a energiei termice Si va obTine Si fonduri In plus, a menTionat Lungu, adAugInd cA In acest caz municipalitatea va sprijini financiar doar familiile cu probleme sociale.