Invocind criza de autoritate-Onofrei prezent la o punere in posesie in Dolhesti

Onofrei a acuzat criza de autoritate la nivel local Si a subliniat cA prin prezenTa sa la un asemenea eveniment dA un semnal cA acolo oamenii au dreptate Si cA legea se impune uneori chiar coercitiv. Nu putem sta la cheremul fiecAruia care crede cA poate sA intimideze. La DolheSti este o persoanA foarte agresivA care face tot felul de spectacole ca sA nu fie puSi In posesie cei care au dreptul. Sunt Sase parcele de teren pe care le ocupA persoana respectivA Si care se opune foarte tare sA le elibereze. Respectivul a avut teren tot In acea zonA dar l-a vIndu cuiva fArA acte. DacA legea nu se poate impune cInd lucrurile sunt extrem de evidente Si autoritATile locale nu vor sA o facA atunci e destul de grav, a declarat Onofrei. PrezenTa prefectului la o astfel de acTiune In forTA reprezintA o premierA pentru judeTul Suceava.