Mirza a demisionat din ATOP Suceava

MIrza a spus cA prezenTa lui In ATOP Suceava a fost determinatA de dorinTa de a da o mai mare greutate acestei structuri consultative a CJ. El a arAtat cA a demisionat de luni din ATOP pentru a exclude orice suspiciuni legate de o eventualA interpretare a unei situaTii de incompatibilitate. Pe de altA parte, prefectul de Suceava, Orest Onofrei, care a cerut juriStilor sA se pronunTe asupra unei posibile incompatibilitATi In care s-ar afla preSedintele CJ Suceava, Gavril MIrza, a spus cA nu IncearcA sA politizeze aceastA situaTie. Nu voi emite acte administrative fArA verificarea prealabilA, a spus Onofrei, care a adAugat cA aSteaptA In acest sens rAspunsul secretarului general al judeTului.

Faptul cA pe ascuns, Si In miez de noapte ITi dai demisia din ATOP spune mai multe decAt comentAm noi, a mai spus prefectul de Suceava. Prefectul de Suceava, Orest Onofrei, a declarat, marTi, Intr-o conferinTA de presA, cA potrivit Legii 161/2003 privind combaterea corupTiei, funcTia de preSedinte sau vicepreSedinte de Consiliu JudeTean precum Si cea de primar sau viceprimar este incompatibilA cu orice funcTie remuneratA, In TarA sau strAinAtate.

El a spus cA membrii ATOP Suceava primesc o indemnizaTie de SedinTA de douA milioane de lei, care poate fi asimilatA cu o funcTie plAtitA. Onofrei a precizat cA, potrivi legislaTiei, In cazul depistArii unor situaTii de incompatibilitate a preSedintelui Consiliului JudeTean, secretarul CJ trebuie sA se sesizeze sau sA fie sesizat, iar acesta trebuie sA propunA prefectului emiterea unui ordin de constatate a IncetArii a mandatului de preSedinte.