De Ziua Copilului- Mars al copiilor gradinitei Aschiuta din Suceava

Directorul GPP nr.2 Suceava, Dorina Vieriu a declarat cA aceastA manifestare se Inscrie In acTiunile organizate In cadrul programului educaTional Zilele porTilor deschise.

Copiii participanTi la MarSul CopilAriei, InsoTiTi de cadre didactice Si de personalul nedidactic, au purtat pancarte inscripTionate cu Indemnurile OcrotiTi ViaTa, OcrotiTi Natura, precum Si baloane galbene Si roSii, flori , porumbei confecTionaTi din hArtie albA, manifestAnd paSnic de la sediul instituTiei de InvATAmAnt pAnA la cel al PrimAriei Suceava.

In holul PrimAriei Suceava, copiii au susTinut un program artistic- cAntece, recitaluri de poezie Si muzicA popularA, Si dansuri populare tradiTionale bucovinene In faTa pArinTilor Si a personalului Si conducerii PrimAriei.

Viceprimarul Sucevei, Angela Zarojanu a declarat programul artistic susTinut de copii a IncAntat inimile auditoriului Si le-a urat copiilor sA fie sAnAtoSi, sA le aducA bucurii pArinTilor Si sA reuSeascA In viaTA.

De remarcat este cA Si solista de muzicA popularA Sofia Vicoveanca a participat In calitate de bunicA la aceste manifestAri ale copiilor.