Consilierii judeteni PNL cer conducerii Aliantei sanctionarea colegilor din PD

Grupul de consilieri liberali din cadrul Consiliului JudeTean Suceava va sesiza Consiliul NaTional de Conducere al AlianTei D.A.(PNL-PD) In legAturA cu comportamentul colegilor lor democraTi care In SedinTa de joi a deliberativului judeTean au votat alAturi de PSD respingerea a douA solicitAri ale prefectului PNL de reanalizare a unor hotArIri. Consilierul PNL, Daniel Cadariu, a declarat cA liberalii vor cere aplicarea protocolului AlianTei care prevede mAsuri clare pentru astfel de situaTii, ce pot merge pInA la excluderea din partid. Cadariu a exemplificat cu douA cazuri de la Gorj Si Giurgiu unde cei care nu au fost loiali AlianTei au fost excluSi din partid. Vom informa Consiliul NaTional de Conducere al AlianTei Si vom respecta decizia care va fi luatA, a spus Cadariu. Prefectul liberal, Orest Onofrei, a cerut Consiliului JudeTean reanalizarea hotArIrii privind alegerea unui membru In Autoritatea TeritorialA de Ordine PublicA, pe motiv cA nu a fost respectat secretul votului, Si modificarea hotArIrii prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare Si funcTionare a deliberativului judeTean In sensul eliminArii prevederilor care delegau unele atribuTii preSedintelui PSD al Consiliului JudeTean. Cei cinci consilieri judeTeni ai PD, In frunte cu liderul organizaTiei judeTene, Eugen Uricec, vicepreSedinte al Consiliului JudeTean, au votat alAturi de consilierii PSD Si PPRM respingerea solicitArilor prefectului Onofrei, cu o singurA excepTie, consilierul Sabin Adrian DrAgan, care In cazul hotArIrii cu privire la Regulamentul de funcTionare al Consiliului JudeTean a fost alAturi de PNL. CeilalTi trei consilieri PD care nu au fost loiali AlianTei sunt Mihai Chiriac, Elena CardaS Si Adrian Artene.