Primarul Sucevei ingrijorat de scaderea veniturilor si cresterea datoriilor

Lungu a declarat joi Intr-o conferinTA de presA cA din punct de vedere financiar situaTia nu e foarte roz arAtInd cA la data de 31 mai 2005 veniturile au fost Incasate In procent de 32,84% (498 de miliarde de lei) faTA de 41% cIt era normal. De la populaTie s-au colectat In contul taxelor Si impozitelor locale suma de 20,8 miliarde de lei, adicA 27,56% din total. Lungu a subliniat cA ritmul IncasArii impozitului pe clAdiri Si a taxei pe teren de la agenTii economici lasA de dorit precizInd cA va cere serviciilor de specialitate din cadrul PrimAriei sA fie mai agresive, In sensul bun al cuvIntului, adicA sA aplice legea In cazul rAu platnicilor. Din cele 498 de miliarde de lei venituri colectate de la Inceputul anului, cea mai mare parte, adicA 212,04 miliarde de lei au fost cheltuite la gospodArie comunalA. InvATAmIntul a InghiTit 205,6 miliarde de lei, asistenTa socialA 20,9 miliarde de lei, iar aparatul propriu al PrimAriei 25,4 miliarde de lei. De menTionat cA la protocol s-au cheltuit In cinci luni de zile numai 60 de milioane de lei. Legat de datoriile PrimAriei, Ion Lungu a spus cA acestea au crescut ajungInd acum la 313,6 miliarde de lei. Datoriile cele mai mari In sumA de 120 de miliarde de lei s-au acumulat In contul subvenTiei la energia termicA, 71,68 de miliarde de lei la asistenTa socialA Si 55,65 de miliarde de lei la InvATAmInt.