Credit pentru Centrul Francez si reabilitarea pistei Aeroportului Salcea

IniTial se aprobase ca modernizarea clAdirii din centrul municipiului Suceava sA se facA prin leasing imobiliar InsA la licitaTia organizatA de Consiliul JudeTean nu a fost depusA nici o ofertA. Cele 60 de miliarde de lei vor suplimenta de fapt creditul de 200 de miliarde de lei pe care Consiliul JudeTean Il va contracta pentru modernizare de drumuri.