Lungu vrea sa faca lumina la statuia ecvestra a lui Stefan cel Mare

El a declarat cA In 2004 Ministerul Culturii a cheltuit un miliard de lei pentru procurarea Si montarea de becuri Si reflectoare In preajma obiectivului, dar sistemul de iluminat nu este funcTional IntrucIt nu este conectat la reTeaua de electricitate. Lungu doreSte rezolvarea cIt mai grabnicA a problemei, astfel IncIt statuia lui Stefan sA fie vizibilA Si pe timp de noapte, inclusiv din centrul oraSului. Vrem sA facem o defriSare sA se vadA statuia din oraS. S-a fAcut anul trecut o investiTie, s-au pus niSte becuri, reflectoare, dar care nu sunt racordate la energia electricA. Vrem ca pInA la Zilele Sucevei sA punem In valoare statuia lui Stefan Si sA se vadA Si noaptea din oraS, a spus Lungu.