Aproape doua mii de elevi suceveni primesc bani pentru calculator

Beneficiarii au fost selectaTi de Ministerul EducaTiei Si CercetArii Si vor intra In posesia bonurilor valorice, In perioada 10-23 iunie. In termen de 30 de zile, ei vor putea merge cu tichetele la orice firmA specializatA, de unde, dacA au diferenTa de bani, vor putea achiziTiona un calculator a cArui configuraTie respectA condiTiile stabilite In cadrul programului guvernamental. Anul trecut, 1 373 de elevi Si un student din judeT, au fost selectaTi In programul A« EURO 200 A», iar 54 dintre ei au renunTat la bonurile valorice pentru cA nu aveau cu ce suporta diferenTa de bani. Programul se adreseazA elevilor Si studenTilor ce provin din familii In care venitul lunar este de 1,5 milioane de lei de fiecare membru.