Tariceanu a cerut Parlamentului sprijin pentru reforma proprietatii si justitiei

Scrisoare deschisA

StimaTi parlamentari,

Guvernul a hotArAt, In cadrul SedinTei de pe 1 iunie 2005, sA-Si