Transport Local Bucovina va inlocui falimentara TPS Suceava

Lungu a declarat cA In SedinTa extraordinarA a deliberativului local, programatA pentru 17 iunie, va avansa un proiect de hotArIre privind constituirea firmei Transport Local Bucovina, care pentru Inceput sA aibA ca acTionari Consiliul Local, Termica Si societatea de utilitATi ACET. TotodatA, el va cere acceptul consilierilor pentru angajarea unui credit bancar, pentru plata avansului necesar achiziTionArii In leasing a 15 autobuze. Transport Local Bucovina ar urma sA InlocuiascA TPS SA Suceava aflat In stare de faliment.