Patru candidati pentru sefia Spitalului Judetean Suceava

Cei patru candidaTi sunt Seful DirecTiei de SAnAtate PublicA Suceava, ginecologul Cristian Irimie, neonatologul Camelia Filote, ortopedul Iuliana Ianovici Si chirurgul Octavian Diaconu. Dosarele lor urmeazA sA fie validate sau nu de Consiliul de AdministraTie al unitATii spitaliceSti. Dat fiind faptul cA unul dintre concurenTi va fi Seful DSP, din Comisia de Examinare vor face parte Si reprezentanTi ai Ministerului SAnAtATii, pe lIngA cei ai DirecTiei de SAnAtate PublicA Si ai Colegiului Medicilor. Spitalul JudeTean Suceava este condus interimar de medicul Ilie Merticariu. El a fost numit In funcTie In februarie, In locul chirurgului Sorin HIncu, care a pArAsit postul prin demisie. La primul examen pentru funcTia de director general al spitalului sucevean, organizat In data de 15 aprilie, au participat Seful SecTiei Ortopedie, consilierul judeTean conservator Constantin SAvescu, Si medicul neonatolog Camelia Filote, iar ambii au fost declaraTi respinSi. SAvescu a picat prima probA, cea scrisA, constInd In completarea unui test grilA. El a luat 1,50, iar nota minimA trebuia sA fie 7. Camelia Filote a obTinut 8,80 la scris, dar nu a trecut de proba interviului. Ea le-a prezentat examinatorilor un proiect managerial viabil, InsA nu s-a descurcat prea bine cInd i-au fost adresate IntrebAri despre legislaTie.