CAlugAri din Putna au provocat poluarea unui piriu

Comisarul regional de mediu, Constantin HuTupaS, a declarat cA In urma incidentului, s-au Inregistrat mortalitATi piscicole, fiind vorba de o cantitate de 6 kilograme de peSte mort. El a spus cA In urma evenimentului s-a procedat la blocarea cursului pIrIului Ursoaia Si s-a dat drumul la apa de la microhidrocentralA. CAlugArii care au produs poluarea riscA sancTiuni contravenTionale.