Conditii speciale pentru doi elevi suceveni la Testele nationale

Este vorba un elev de la Scoala Alexandru Ioan Cuza din FAlticeni, Si de un altul de la Scoala 3 din Suceava.

PurtAtorul de cuvInt al ISJ, Laura Hacman, a declarat cA elevul din FAlticeni are deficienTe de vAz Si a solicitat asigurarea scrierii subiectelor cu caractere mArite, In timp ce adolescentul din Suceava este imobilizat Intr-un aparat ghipsat dupA ce a suferit o fracturA la clavicula dreaptA, Si a cerut acordul pentru redactarea lucrArilor prin dictarea conTinutului unui cadru didactic, dar Si sA stea cu o orA In plus la fiecare probA. Testele naTionale vor Incepe In data de 20 iunie cu proba scrisA la limba Si literatura romAnA, iar In judeT vor exista 47 de Centre de Examen Si 12 Centre Zonale de Evaluare. La concurs s-au Inscris 9 230 de elevi, inclusiv din seriile anterioare.