Sucevean premiat pentru cel mai bun eseu la Olimpiada internationala de romana

Este vorba despre IonuT Blesneag, cel mai mic participant la competiTia In care s-au Intrecut 60 de Scolari de clasele 7-12 din 12 state. TotodatA, IonuT a obTinut o menTiune, cu media 9,65, dupA susTinerea celor trei probe, respectiv eseu individual, eseu echipA Si comunicare oralA. La startul Olimpiadei de la ConstanTa s-au aliniat 13 echipaje din Albania, Austria, Brazilia, Bulgaria, Germania, Iran, Macedonia, Republica Moldova, Serbia, Spania Si Turcia.