30 de suceveni s-au Scolit la Vatra Dornei pe programe SAPARD

CursanTii au primit de la cei trei lectori, specialiSti ai AgenTiei SAPARD, informaTii cu privire la mAsurile SAPARD care sInt In vigoare In prezent Si la cele care vor fi aplicate In viitor, la normele Si standardele Uniunii Europene In cazul programelor SAPARD, precum Si informaTii referitoare la modul de realizare a documentaTiilor Si de accesare a fondurilor externe. SpecialiStii s-au axat In special pe prezentarea modului In care trebuiesc Intocmite proiectele In vederea obTinerii de fonduri SAPARD pentru microferme de vaci Si pensiuni agroturistice, proiecte care se preteazA cel mai bine In aceastA zonA. In acelaSi timp cursanTii au primit informaTii legate de accesarea programelor In domeniul procesArii laptelui, a cartofului sau a microfermelor de melci. IniTiativa organizArii acestor cursuri de formare de formatori pe programe SAPARD a venit In urma IntIlnirior pe care le-am avut In teritoriu cu oamenii. Ei ni s-au plIns cA nu au toate informaTiile legate de programele SAPARD Si nu Stiu unde sA se adreseze. Ideea a fost sA Scolim un numAr de persoane sA InveTe cum sA IntocmeascA un proiect eligibil pe SAPARD care la rIndul lor sA-i ajute Si pe alTii, a explicat deputatul PNL de Suceava, Dumitru PardAu, organizatorul acTiunii de la Vatra Dornei. El a Tinut sA precizeze cA judeTul Suceava are un potenTial imens Si cA poate absorbi fonduri europene care sA-i asigure o dezvoltare durabilA In viitor. Printre cei care au participat la cursurile de formare de formatori s-au numArat directorul adjnct al AgenTiei SAPARD, Dan GherghelaS, specialiSti ai Oficiului de ConsultanTA AgricolA Si ai CEFIDEC Vatra Dornei (Centrul de formare de specialiSti In zona montanA). GherghelaS a Tinut sA aprecieze iniTiativa parlamentarilor liberali promiTInd cA specialiStii AgenTiei SAPARD vor ieSi mai des In teritoriu pentru a promova mAsurile Si a instrui oamenii ca sA acceseze fonduri SAPARD. Va trebui sA nu ne mai mulTumim sA aSteptAm In spatele biroului ca beneficiarul sA depunA un proiect pe care noi sA-l luAm la analizat, sA-l depunctAm Si sA-l declarAm neeligibil pentru nerespectarea anumitor criterii. Nu acesta e modul de lucru. Trebuie sA ieSim cIt mai mult In teritoriu sA identificAm beneficiarii potenTiali eligibili pentru finanTare, sA-i asigurAm cA existA bani, sA le explicAm condiTiile noastre Si sA-i instruim de cum trebuie elaborate documentaTiile, a spus directorul general adjunct al AgenTiei SAPARD.