Conservatorii din municipiul Suceava Si-au ales vicepreSedinTii

DupA ConferinTa municipalA desfASuratA In urmA cu mai bine de o lunA de zile unde a fost ales preSedintele, In persoana subprefectului Alexandru BAiSanu, sAptAmIna trecutA Biroul de conducere a fost completat cu un numAr de patru vicepreSedinTi aleSi prin vot de membrii acestuia. Posturile au fost adjudecate de consillierul judeTean Constantin SAvescu, care se va ocupa de partea politicA a activitATii de partid, consilierii locali Mona SAndulescu- responsabil cu problemele organizaTiilor de femei Si Aurel Vasiliu, responsabil cu probleme organizatorice Si studentul Dan TecliS care se va ocupa de tineret. Amintim cA Alexandru BAiSanu a fost singurul candidat pentru funcTia de preSedinte al organizaTiei municipale Suceava a Partidului Conservator, funcTie ocupatA pInA la alegeri de consilierul judeTean PetricA Simeria. Simeria a refuzat sA participe la conferinTa organizaTiei pe care atunci o conducea Si a acuzat ulterior manevrele fAcute de BAiSanu pentru a pune mIna pe Sefie. Nu cu mult timp dupA acest episod PetricA Simeria a pArAsit Partidul Conservator Si a semnat pentru PSD.