Prefectul de Suceava solicitat sa joace In video-clipurile a doua trupe

PrestaTia lui Onofrei care a apArut ImbrAcat In cowboy cAlArind un frumos armAsar rasa ghidran nu a trecut neobservatA douA dintre trupele prezente la Zilele Humorului exprimIndu-Si dorinTa de a-l avea pe demnitarul sucevean In video-clipurile lor. Este vorba de K1 Si Mike& The Blue Spirits despre care Onofrei a spus cA i-au fAcut oferte de a juca In viitoarele lor producTii artistice. Prefectul liberal s-a arAtat onorat de propuneri Si a spus cA dacA ele se vor concretiza, atunci reprezentaTia sa artisticA Ii va aduce cu siguranTA mai mulTi bani decIt indemnizaTia lunarA pentru funcTia de reprezentant al Guvernului In teritoriu. S-ar putea ca din activitatea artisticA sA cIStig mai mulTi bani decIt ca prefect, a precizat Onofrei. Prefectul a deschis Si condus parada cabalinA organizatA In Gura Humorului dar a apArut cAlare Si In emisiunea Duminica In Familie, transmisA In direct de Antena1, In ultima zi a manifestArilor. In emisiunea Mihaelei RAdulescu, Orest Onofrei, de profesie medic veterinar, a apArut pe un cal pe care l-a botezat MIrzac, aluzie la preSedintele Consiliului JudeTean Si al PSD Suceava, Gavril MIrza.