Furt de cartele telefonice dintr-un magazin sucevean

Este vorba despre trei tineri IncA necunoscuTi, care luni dupA-amiazA, profitInd de neatenTia gestionarei, au sustras 25 de cartele telefonice In valoare de peste 4 milioane de lei. Pe de altA parte, doi fAlticeneni, ambii de 22 de ani, au fost sancTionaTi contravenTional, dupA ce pe fondul consumului de alcool, au provocat scandal Intr-un apartament de pe strada Oituz din Suceava, In care locuiesc fArA forme legale.