Onofrei sesizeaza PNA in cazul noului primar de Berchisesti

Onofrei a declarat luni cA In urma controlului efectuat la PrimAria DrAgoieSti au fost depistate mai multe nereguli existInd bAnuieli cA fosta primAriTA s-a aflat la originea lor. Prefectul a spus cA PNA-ul a fost sesizat In legAturA cu existenTa a cinci procese verbale de licitaTie care au fost modificate dupA adjudecarea licitaTiei, cu achiziTionarea unui teren prin intermediari la un preT exagerat Si In legAturA cu gestionarea de cAtre tatAl Si soTul primAriTei a unor fonduri de la Regiunea de Dezvoltare Nord Est pentru investiTii care nu sunt funcTionale. Cel puTin cinci procese verbale de licitaTie au fost modificate dupA ce s-a cIStigat licitaTia. Apoi achiziTionarea terenului la preTuri exagerate prin interpuSi Si nu direct de la persoane fizice precum Si implicarea In folosirea fondurilor de la Regiunea de Nord Est pentru investiTii care nu funcTioneazA In numele comunitATii sArace din BerchiSeSti Si Corlata comunitATi reprezentate de soTul Si tatAl primAriTei, a declarat Onofrei. Potrivit prefectului cu bani de la Regiunea de Dezvoltare Nord Est In Corlata Si BerchiSeSti s-au construit o fabricA de ulei Si una de bolTari care nu funcTioneazA. Onofrei a precizat cA primAria a cumpArat prin intermediul unui consilier local jumAtate de hectar de teren pentru construirea unei Scoli preTul plAtit fiind de 500 de milioane de lei. Prefectul a mai spus cA a amInat demersul Impotriva Violetei TAran pentru a nu influenTa votul la alegerile pentru PrimAria comunei BerchiSeSti InfiinTatA prin desprinderea de DrAgoieSti. Violeta Zenovia TAran a cIStigat alegerile din primul tur In detrimentul candidatului AlianTei D.A. (PNL-PD), liberalul Ioan Jitaru, care a condus comuna cu titlu interimar.