MODIFICAREA TARIFELOR LA ENERGIA ELECTRICA

MODIFICAREA TARIFELOR LA ENERGIA ELECTRICA

Incepand cu 1 iulie 2005 se modifica tarifele la energia electrica livrata consumatorilor captivi, in sensul majorarii acestora in medie cu 5,2 %.
Noile tarife au fost stabilite prin ordin emis de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei, Ordinul nr.28/14.06.2005, publicat in Monitorul Oficial nr. 543 / 27.06.2005.
In cazul consumatorilor casnici, in afara de procentul de majorare al pretului, au intervenit modificari, in sensul ca pretul nu contine accize si TVA, acestea calculandu-se la emiterea facturilor.

Pentru consumatorii casnici care au optat pentru tariful social, cantitatea zilnica aferenta transei I este de 2 kWh/zi. Daca se depaseste consumul de 2 kWh/zi (cantitatea de energie consumata in perioada de facturare) diferenta intre 2 kWh/zi si 3 Kwh/zi se va plati cu tariful corespunzator transei II. Depasirea consumului de 3 kWh/zi se factureaza cu tariful corespunzator transei III.
Tariful social, corespunzator primei transe este de 0,15 lei noi/kWh si abonat, cel corespunzator transei II este de 0,36 lei noi/kWh si abonat si cel corespunzator transei II este de 0,71 lei noi/kWh si abonat.

Pretul energiei in cazul tarifului CD –optional de tip monom este de 0,36 lei noi/kWh la joasa tensiune si 0,28 lei noi/kWh la medie tensiune.

Pretul energiei in cazul tarifului CR – de tip monom cu rezervare ( fostul tarif CA-optional de tip monom cu abonament ) este de 0,27 lei noi/kWh la joasa tensiune si 0,21 lei noi/kWh la medie tensiune, iar pretul de rezervare de 0,13 lei noi/ zi, indiferent de nivelul de tensiune.
In cazul tarifului CR2 – de tip monom cu rezervare, diferenti
at pe doua zone orare ( fost CA2 –optional de tip monom diferentiat ), pretul energiei este:
– in zona de zi de 0,43 lei noi/ kWh la joasa tensiune si 0,34 lei noi/kWh la medie tensiune;
– in zona de noapte de 0,14 lei noi/ kWh la joasa tensiune si 0,11 lei noi/kWh la medie tensiune;
– 0,13 lei noi/ zi pretul de rezervare, indiferent de nivelul de tensiune.
In cazul tarifului CR3 – de tip monom cu rezervare, diferentiat pe trei zone orare (fost CA3 ), pretul energiei este:
– in zona de virf de 0,61 lei noi/ kWh la joasa tensiune si 0,48 lei noi/kWh la medie tensiune;
– in zona normala de 0,34 lei noi/ kWh la joasa tensiune si 0,27 lei noi/kWh la medie tensiune;
– in zona de gol de 0,16 lei noi/ kWh la joasa tensiune si 0,12 lei noi/kWh la medie tensiune.
– 0,13 lei noi/zi pretul de rezervare, indiferent de nivelul de tensiune.

Tariful CI – de tip monom cu consum inclus are doua componente:
– abonament – 0,39 lei noi/zi la joasa tensiune si 0,34 lei noi/zi la medie tensiune
– pretul energiei de 0,27 lei noi/kWh la joasa tensiune si 0,21 lei noi/kWh la medie tensiune.

Modificarea tipului de tarif inainte de 12 luni calendaristice de la ultima schimbare se poate face de catre consumatorii casnici care trec la tariful social sau de la tariful social la alt tip de tarif.

IMPORTANT

Incepand cu data de 01.11.2005 tariful social se va acorda numai pentru consumul realizat de consumatorii casnici care solicita aplicarea acestui tarif pentru locul de consum unde consumatorul domiciliaza si care au un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie.
Stabilirea dreptului de acordare a tarifului social se va efectua in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Consumul realizat incepand cu data de 01.11.2005 de consumatorii tarifati la tariful social, care:
a) nu indeplinesc conditiile de venit sau de domiciliul precizate,
b) nu au depus cerere de modificare a tarifului social in alt tip de tarif,
se va factura cu tariful CR de tip monom.

Punctele de informare a clientilor SDFEE Suceava sunt pregatite pentru a informa consumatorii asupra noilor tarife si pot prelua toate solicitarile generate de prevederile tarifare stabilite de ANRE, astfel incat fiecare client sa aleaga tariful care se potriveste cel mai bine consumului propriu de energie electrica.

loading...