Monitorizare stricta a contractelor de privatizare

Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta care modifica si completeaza Ordonanta Guvernului privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale.

In cazul in care decide fuziunea, divizarea, lichidarea voluntara, dizolvarea, reorganizarea juridica sau falimentul societatii, cumparatorul este obligat sa comunice AVAS aceasta decizie in termen de zece zile de la luarea la cunostinta. In forma anterioara, ordonanta nu prevedea un termen strict, acesta fiind eventual stabilit prin contractul de vanzare-cumparare a societatii.

Ordonanta interzice exceptarea de la plata dobanzilor, a majorarilor sau a penalitatilor de orice fel calculate de AVAS pentru neindeplinirea la termen a obligatiilor contractuale referitoare la plata pretului sau a ratelor, la realizarea investitiilor sau la varsarea capitalului de lucru.

AVAS va folosi rezultatele monitorizarilor contractelor de privatizare numai pentru urmarirea respectarii obligatiilor asumate de cumparator, cu respectarea secretului comercial si de afaceri.

Societatile comerciale care au fuzionat dupa privatizare sau au aparut prin divizarea societatilor privatizate vor fi de asemenea monitorizate. Prevederile ordonantei privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale se aplica si contractelor de privatizare in derulare.

loading...