Modificari la Legea privind organizarea alegerilor parlamentare

Ordonanta de urgenta prevede reducerea termenelor prevazute de lege, cu scopul desfasurarii in ritm accelerat a alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat, dupa dizolvarea actualului Parlament in conditiile art. 89 din Constitutia Romaniei, republicata, precum si unele masuri necesare pentru desfasurarea alegerilor in bune conditii.

In privinta reducerii termenelor, actul prevede ca :

• Data alegerilor se stabileste si se aduce la cunostinta publica de catre Guvern cu cel putin 30 de zile (fata de 45 de zile prevazute anterior) inainte de ziua votarii iar campania electorala incepe cu 15 zile (fata de 30 de zile prevazute anterior) inainte de data desfasurarii alegerilor.

• In termen de doua zile (fata de 3 zile prevazute anterior) de la aducerea la cunostinta a datei alegerilor, partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale sunt obligate sa solicite conducerii serviciilor publice de radiodifuziune si de televiziune acordarea timpilor de antena. Solicitarile peste acest termen nu se iau in considerare. Repartizarea timpilor de antena se stabileste de o comisie parlamentara speciala, constituita cu cel putin 5 zile (fata de 10 zile prevazute anterior) inainte de data inceperii campaniei electorale.

• In termen de 24 ore (fata de 48 de ore prevazute anterior) de la constituire, comisia parlamentara speciala comunica Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune proportia timpilor de antena calculata conform legii.

• In privinta solutionarii plangerilor si a contestatiilor care se refera la modul in care se desfasoara campania electorala care sunt adresate birourilor electorale de circumscriptie, a fost stabilit un termen de cel mult o zi (fata de 3 zile prevazute anterior) de la inregistrare, iar hotararile se publica in presa si se afiseaza, in mod vizibil, la sediul biroului electoral care le-a emis.

• Acreditarea delegatilor din partea presei scrise si audiovizuale romanesti, precum si a observatorilor interni ai organizatiilor neguvernamentale care au ca obiect principal de activitate apararea valorilor democratiei si drepturilor omului se face de catre birourile electorale de circumscriptie, pe baza solicitarilor nominale adresate in scris cu cel mult 24 de ore (fata de 48 de ore prevazute anterior) inainte de data votarii de catre conducerile redactiilor presei scrise si ale radiodifuzorilor, precum si ale organizatiilor neguvernamentale respective.

• Procesele-verbale care se incheie pentru Camera Deputatilor si pentru Senat, privind toate operatiile electorale, impreuna cu intampinarile, contestatiile si procesele verbale primite de la sectiile de votare si de la oficiile electorale, dupa caz, ce formeaza un dosar, incheiat, sigilat, stampilat si semnat de membrii birourilor electorale de circumscriptie, se inainteaza, cu paza militara, la Biroul Electoral Central, in termen de cel mult 24 de ore(fata de 48 de ore prevazute anterior) de la primirea comunicarii Biroului Electoral Central referitoare la desfasurarea, pe circumscriptii electorale, a mandatelor repartizate centralizat pe tara.

• In termen de 3 zile (fata de 5 zile prevazute anterior) de la stabilirea datei alegerilor, Guvernul stabileste modelul copiei de pe listele electorale permanente, modelul listei electorale speciale, al listei sustinatorilor, al listei membrilor organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, precum si al stampilei birourilor electorale de circumscriptie si a Biroului Electoral central. De asemenea, Guvernul stabileste, cu cel putin 10 zile (fata de 20 de zile prevazute anterior) inainte de data alegerilor, modelul proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votarii si al certificatului doveditor al alegerii deputatilor si senatorilor.

In privinta masuri necesare pentru desfasurarea alegerilor in bune conditii si prevede, de exemplu ca, in strainatate, misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei pot organiza sectii de votare in localitatile in care exista comunitati de cel putin 250 cetateni romani domiciliati sau aflati in strainatate.

De asemenea, organizatiile cetatenilor apartinand unei minoritati nationale legal constituite, care nu au obtinut in alegeri cel putin un mandat de deputat sau de senator au dreptul, impreuna, potrivit art. 62 alin. 2 din Constitutia Romaniei, republicata, la un mandat de deputat, daca au obtinut, pe intreaga tara, un numar de voturi egal cu cel putin 5% (fata de 10% cat era prevazut anterior) din numarul mediu de voturi valabil exprimate pe tara pentru alegerea unui deputat.

In privinta candidaturilor, acestea pot fi contestate de catre cetateni, partide politice, aliante politice si aliante electorale in termen de 3 zile de la afisare (fata de 20 de zile cat era prevazut anterior ).

In ceea ce priveste campania electorala se prevede ca orarul si desfasurarea campaniei electorale la posturile publice de radio si televiziune (nationale si teritoriale) pentru situatiile prevazute la art. 58 si 59 (care se refera la accesul partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, precum si al candidatilor independenti la serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune, respectiv la repartizarea timpilor de antena) se stabilesc de Comisia parlamentara speciala impreuna cu reprezentantii celor doua institutii publice.

Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune vor aduce la cunostinta Consiliului National al Audiovizualului programele de campanie convenite.

Consiliul National al Audiovizualului va monitoriza desfasurarea campaniei electorale in conformitate cu programele stabilite de Comisia parlamentara speciala impreuna cu Societatea Romana de radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune. Daca se constata abateri de la acest program, Consiliul National al Audiovizualului va informa de urgenta Comisia parlamentara speciala si conducerile Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii romane de televiziune, sau va dispune in consecinta.

Alte prevederi:

• In anul in care au loc alegeri, actualizarea listelor se face in cel mult 8 zile (fata de 15 zile prevazute anterior) de la data stabilirii zilei votarii.

• In privinta dreptului alegatorilor de a verifica inscrierea in listele electorale permanente, contestatia (fata de solutiilor date de primar cu privire la inscrierea alegatorilor in listele permanente) se solutioneaza in termen de cel mult 5 zile (fata de 10 zile prevazute anterior) de la inregistrare de catre judecatoria in a carei raza teritoriala domiciliaza alegatorul.

• Copiile de pe listele electorale permanente se predau de catre primar, pe baza de proces-verbal, presedintelui biroului electoral al fiecarei sectii de votare, cu doua zile(fata de 3 zile prevazute anterior) inainte de data alegerilor.

• In termen de 5 zile (fata de 10 zile prevazute anterior) de la stabilirea datei alegerilor, primarul este obligat sa puna la dispozitie partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, la cererea si pe cheltuiala acestora, copii de pe listele electorale permanente.

• Delimitarea sectiilor de votare se stabileste pe primarii comunelor, oraselor, municipiilor sau ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor prin dispozitie si se comunica prefectului in termen de 3 zile (fata de 5 zile prevazute anterior) de la stabilirea datei alegerilor.

• Prefectii sunt obligati ca in termen de 5 zile (fata de 10 zile prevazute anterior) de la stabilirea datei alegerilor sa faca numerotarea sectiilor de votare de pe raza judetului si sa aduca la cunostinta publica delimitarea si numerotarea fiecarei sectii de votare, prin publicatii in care se indica si locul de desfasurare a votarii.

• Desemnarea celor 7 judecatori se face de presedintele Inaltei Curti de casatie si justitie, in sedinta publica, in termen de 3 zile (fata de 5 zile prevazute anterior) de la stabilirea datei alegerilor, prin tragere la sorti, dintre judecatorii in exercitiu ai Curtii. Data desfasurarii sedintei publice de tragere la sorti se anunta in scris, de catre presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu o zi (fata de doua zile prevazute anterior) inainte de ziua desfasurarii, partidelor politice parlamentare si se aduce la cunostinta publica prin presa scrisa si audiovizuala.

• In termen de o zi (fata de doua zile prevazute anterior) de la ramanerea definitiva a candidaturilor, partidele politice care nu sunt reprezentate in parlament, aliantele politice si aliantele electorale ale acestora care participa la alegeri comunica, in scris, Biroului Electoral central, numele si prenumele reprezentantilor. Comunicarile transmise dupa acest termen nu se mai iau in considerare.

• In componenta prevazuta, Biroul Electoral Central adopta, in termen de o zi (fata de doua zile prevazute anterior) de la constituire, un regulament de organizare si functionare, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si este obligatoriu pentru toate birourile electorale.

• Cererea de anulare a alegerilor dintr-o circumscriptie electorala pentru frauda electorala, (care se poate face numai de partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si candidatii independenti care au participat la alegeri), se depune la Biroul Electoral Central in termen de cel mult 24 de ore (fata de 48 de ore prevazute anterior) de la incheierea votarii, sub sanctiunea decaderii.

• Desemnarea judecatorilor in biroul electoral de circumscriptie (cf. Legii sunt desemnati 3 judecatori) se face in sedinta publica, in termen de cel mult 3 zile (fata de 5 zile prevazute anterior) de catre presedintele tribunalului, prin tragere la sorti, dintre judecatorii in exercitiu ai acestuia.

• In termen de o zi (fata de doua zile prevazute anterior) de la data ramanerii definitive a candidaturilor, partidele politice, alinatele politice si aliantele electorale comunica, in scris, birourile electorale de circumscriptie, numele si prenumele reprezentantilor lor.

• Presedintii si loctiitorii oficiilor electorale de la nivelul sectoarelor municipiului bucuresti sunt magistrati desemnati de presedintele Tribunalului Bucuresti cu cel mult 8 zile (fata de 15 zile prevazute anterior) inainte de data alegerilor, prin tragere la sorti, dintre judecatorii in exercitiu ai judecatoriei sectorului. Data desfasurarii sedintei publice de tragere la sorti se anunta in scris partidelor politice parlamentare, cu o zi (fata de doua zile prevazute anterior) inainte de ziua desfasurarii, de catre presedintele Tribunalului Bucuresti.

• Presedintii si loctiitorii birourilor electorale centrale sunt desemnati de presedintele tribunalului, cu cel mult 8 zile (fata de 10 zile prevazute anterior) inainte de data alegerilor, prin tragere la sorti.

• Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care participa la alegeri, precum si candidatii independenti pot contesta modul de formare si componenta birourilor si oficiilor electorale in cel mult 24 de ore (fata de 48 de ore prevazute anterior) de la expirarea termenului de constituire sau, dupa caz, de completare a acestora. Aceste contestatii se solutioneaza de biroul electoral de circumscriptie, daca privesc biroul electoral al sectiei de votare, de Biroul electoral Central, daca privesc biroul electoral de circumscriptie, asu de Inalta Curte de casatie si Justitie, daca privesc Biroul Electoral Central, in termen de cel mult o zi (fata de doua zile prevazute anterior) de la inregistrare.

• In privinta candidaturilor, propunerile de candidati se fac pe circumscriptii electorale si se depun la birourile electorale de circumscriptie cel tarziu cu 16 zile (fata de 30 de zile prevazute anterior) inainte de data alegerilor.

• Contestatiile privind inregistrarea sau respingerea candidaturilor se solutioneaza de tribunalul in a carui raza teritoriala se afla circumscriptia electorala, in cel mult o zi (fata de doua zile prevazute anterior) de la primirea contestatiei. In aceasta materie, recursul se solutioneaza in termen de o zi (fata de doua zile prevazute anterior) de la inregistrare.

• Semnele electorale se stabilesc de catre fiecare partid politic, alianta politica sau alianta electorala ori candidat independent si se comunica Biroului Electoral Central in termen de doua zile (fata de 3 zile prevazute anterior) de la constituirea acestuia. Contestatiile privind inregistrarea semnelor electorale se vor solutiona de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie in cel mult o zi (fata de doua zile prevazute anterior) de la inregistrare.

• In privinta buletinelor de vot, prefectii raspund ca toate buletinele de vot necesare sa fie imprimate cu cel putin 3 zile (fata de 5 zile prevazute anterior) inainte de data alegerilor.

• Protocolul de constituire a aliantei electorale se depune la Biroul Electoral Central in termen de 24 de ore ( fata de 48 de ore prevazute anterior) de la infiintarea acesteia.

loading...