Sprijin guvernamental pentru achizitionarea de centrale termice

Astfel, Guvernul Romaniei a initiat Programul de acordare a unor ajutoare banesti populatiei cu venituri reduse pentru acoperirea unei parti din cheltuielile cu achizitionarea, instalarea si punerea in functiune de centrale termice individuale sau, dupa caz, de arzatoare automatizate.

De ajutorul banesc beneficiaza familiile si persoanele singure care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale. Este vorba de consumatorii individuali care detin sobe de teracota, au venitul net lunar pe membru de familie mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara si nu detin centrale termice.

Ajutorul banesc se acorda sub forma de bonuri valorice in suma de 1000 de lei noi, in cazul achizitionarii unei centrale termice. Pentru achizitionarea si montarea unui arzator se acorda un ajutor in valoare de 200 de lei noi.

Ajutoarele banesti nu se impoziteaza si nu se iau in calcul la stabilirea altor drepturi.

Ajutorul banesc se acorda numai in cazul in care achizitionarea, instalarea si punerea in functiune a unei centrale termice sau, dupa caz, a arzatoarelor automatizate se realizeaza prin firme autorizate de Autoritatea Nationale de Reglementare in domeniul Gazelor Naturale si de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat.

Cererea de acordare a ajutorului financiar se inregistreaza la Directia teritoriala in a carei raza se afla locuinta de domicilui sau de resedinta a titularului. Acestea vor asigura si distribuirea bonurilor valorice catre beneficiari, dupa aprobarea cererii.

Normele metodologice privind aplicarea prevederilor Hotararii vor fi aprobate in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a Ordonantei.

Bonurile valorice sunt documente cu regim special, care se emit de catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Stabilirea dreptului la ajutor banesc se face pe baza unei anchete sociale, efectuata de directia de munca teritoriala.

Fondurile necesare se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul MMSSF, in limita creditelor alocate cu aceasta destinatie. Necesarul de fonduri estimat pentru anul 2005 este de 39 milioane lei noi.

In luna iunie, Guvernul a decis sa acorde ajutoare financiare consumatorilor privati care utilizeaza gaze naturale pentru incalzire, in scopul diminuarii costurilor pe care acestia le suporta. In acest sens a fost infiintat un Comitet interministerial care a fost mandatat sa gaseasca solutiile financiare pentru implementarea acestei masuri.

loading...