Noi reguli pentru igiena produselor alimentare

Hotararea va intra in vigoare cu trei luni inainte de data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. La data intrarii in vigoare a acestei hotarari, va fi abrogata HG nr. 1198/2002 privind aprobarea normelor de igiena a produselor alimentare.

Regulile si procedurile prevazute de Hotararea de Guvern stabilesc principii comune, in special in legatura cu responsabilitatile fabricantilor si ale autoritatilor competente, referitoare la cerintele structurale, operationale si de igiena pentru intreprinderi, proceduri pentru autorizarea intreprinderilor, cerinte pentru depozitare, transport, precum si pentru marci de sanatate.

Hotararea adoptata de Guvern stabileste ca responsabilitatea primara pentru siguranta alimentelor apartine operatorului cu activitate in domeniul alimentar. Operatorii din domeniul alimentar trebuie sa se asigure ca toate etapele de productie, procesare si de distributie a alimentelor ce sunt sub controlul acestora, satisfac cerintele de igiena din aceasta hotarare.

Operatorii cu activitate in domeniul alimentar trebuie sa adopte, dupa caz, urmatoarele masuri specifice de igiena: conformare cu criteriile microbiolgice pentru produse alimentare, mentinerea lantului de frig si prelevarea de probe si efectuarea de analize de laborator.

Operatorii cu activitate in domeniul alimentar trebuie sa puna in aplicare, sa implementeze si sa mentina o procedura permanenta bazata pe principiile privind analiza riscului si punctele critice de control (HACCP):

– identificarea oricarui risc ce poate fi prevenit, eliminat sau redus la niveluri acceptabile

– identificarea punctelor critice de control pentru etapa sau etapele in care controlul este esential, pentru a se preveni sau a se elimina un risc sau pentru a-l reduce la niveluri acceptabile

– stabilirea limitelor critice in punctele critice de control ce separa acceptabilul de neacceptabil pentru prevenirea, eliminarea sau reducerea riscurilor identificate

– stabilirea si implementarea de proceduri eficiente de monitorizare a punctelor critice de control

– stabilirea de actiuni coercitive, atunci cand monitorizarea indica faptul ca un punct critic de control nu este sub control

– stabilirea de proceduri ce trebuie sa fie efectuate in mod regulat pentru a verifica daca masurile enuntate anterior functioneaza eficient

– stabilirea de documente si inregistrari proportional cu natura si marimea activitatii din domeniul alimentar, pentru a se demonstra aplicarea eficienta a tuturor masurilor de mai sus care tin de analiza riscului si punctele critice de control.

Fiecare operator din domeniul alimentar trebuie sa notifice autoritatii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si respectiv a Municipiului Bucuresti, in maniera in care aceasta o solicita, fiecare intreprindere aflata sub controlul sau ce efectueaza oricare dintre etapele de productie, de procesare si de distributie de alimente, in scopul inregistrarii fiecarei astfel de intreprinderi.

Atunci cand este necesara autorizarea, operatorii cu activitate in domeniul alimentar trebuie sa se asigure ca intreprinderile lor sunt aprobate de catre autoritatea sanitara veterinara judeteana si pentru siguranta alimentelor judeteana si respectiv a Municipiului Bucuresti, ca urmare cel putin a unei inspectii efectuate la fata locului.

Autoritatea trebuie sa incurajeze elaborarea ghidurilor nationale de bune practici pentru igiena si pentru aplicarea principiilor privind analiza riscului si punctele critice de control (HACCP). Trebuie sa fie incurajata difuzarea si utilizarea atat a ghidurilor nationale, cat si a celor comunitare.

Prevederile acestei hotarari se aplica si activitatilor de import – export de alimente.

Regulile stabilite de prezenta Hotarare nu trebuie sa se aplice nici productiei primare pentru uz domestic privat, nici prepararii domestice, manipularii sau depozitarii de alimente pentru consum domestic privat, furnizarii directe, de catre producator, de cantitati mici de produse primare catre consumatorul final sau catre intreprinderi locale de vanzare cu amanuntul ce aprovizioneaza direct consumatorul final. De asemenea, aceste reguli nu se aplica nici centrelor de colectare si tabacariilor ce intra sub incidenta definirii activitatilor in domeniul alimentar. In plus, acestea trebuie sa se aplice numai intreprinderilor a caror conceptie implica o anumita continuitate a activitatilor si un anumit grad de organizare.

Hotararea adoptata de Guvern tine cont de obligatiile internationale stabilite de Acordul Sanitar si Fitosanitar al Organizatiei Mondiale a Comertului si de standardele internationale de siguranta a alimentelor continute de Codex Alimentarius.

loading...