Femeile manager din intreprinderile mici sprijinite de ANIMMC

Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie a aprobat procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005-2008 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii

Obiectivul Programului consta in dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul IMM urmarind promovarea unui sistem informativ care sa faciliteze mobilitatea femeilor pe piata fortei de munca si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora.

Prima etapa de derulare a programului consta in organizarea campaniei de informare, denumita „Zilele femeilor antreprenor”, ce se va derula in cadrul Retelei Centrelor EURO Info, din Constanta, Iasi, Brasov, Ramnicu-Valcea, Timisoara, Cluj-Napoca si Galati, in perioada 25 august – 5 octombrie 2005.

Bugetul alocat Programului, pentru anul bugetar 2005 este de 700.000 RON

Beneficiarii eligibili sunt femeile care au cetatenie romana si care indeplinesc la data depunerii formularelor de inscriere, urmatoarele criterii de eligibilitate: au varsta peste 18 ani, sunt absolvente a minim 8 clase, s-au inscris in program pe baza Formularului de inscriere ce va fi disponibil pe site-ul Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, www.animmc.ro.

Procedura de inscriere este urmatoarea:

Prima etapa consta in organizarea si desfasurarea cursurilor de pregatire antreprenoriala. Fiecare potential beneficiar trebuie sa completeze integral formularul de inscriere, insotit de urmatoarele documente justificative:

a) copie de pe buletinul/cartea de identitate a solicitantei;

b) copie de pe ultima diploma de studii;

Formularul de inscriere, completat, insotit de documentele justificative, va fi depus personal la sediul ANIMMC din str. Poterasi nr. 11, sectorul 4, cod postal 040623, Bucuresti sau transmis prin posta si va fi inregistrat in registrul special al „Programului national multianual pe perioada 2005- 2008 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul IMM”.

Criteriul de selectie a cursantelor va fi « Primul venit, primul servit », in limita a maximum 25 de cursante pentru fiecare locatie.

loading...