Prefectul Harasim: „Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă va fi informat cu privire la situaţia actuală de la mina Leşu Ursului”

La Prefectura Suceava a avut loc, miercuri, o întâlnire la care au participat reprezentanţii Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, Gărzii de Mediu Suceava, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, Sistemului de Gospodărire al Apelor Suceava, Administraţiei Bazinale de Apă Siret, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, cât şi ai Instituţiei Prefectului, ai SC MinBucovina SA Vatra Dornei şi ai SC Conversmin SA Bucureşti.

Potrivit  prefectului Constantin Harasim, discuţiile au avut drept scop identificarea cauzelor care au generat poluarea de la galeria Isipoaia, din perimetrul minier Leşu Ursului, dar mai ales a soluţiilor tehnice pentru preîntâmpinarea incidentelor de mediu cauzate de evacuarea apelor de mină.

Harasim (6)

Pentru aceste lucrări a fost alocată în anul 2015 suma de două milioane de lei, urmând ca lucrările să înceapă în perioada imediat următoare.

Reprezentantul Guvernului în teritoriu a arătat că în cadrul întâlnirii, s-a decis ca beneficiarul lucrării împreună cu proiectantul să prezinte o prioritizare a lucrărilor ce trebuie executate în vederea reducerii riscului de creştere a debitelor evacuate pe gura galeriei Isipoaia, care va fi prezentată tuturor instituţiilor cu atribuţii în domeniu în vederea identificării totodată a fondurilor necesare, iar  împreună cu reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Siret se va stabili programul de monitorizare a apei de mină evacuată din galeria Isipoaia, pentru perioada următoare.

„Totodată, va fi informat şi Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la situaţia actuală de la mina Leşu Ursului”, a precizat prefectul judeţului Suceava.

În judeţul Suceava există 67 perimetre miniere, din care 23 închise ce necesită monitorizare, şapte la care se execută în prezent lucrări de închidere, iar 37 obiective urmează a fi cuprinse în programele naţionale viitoare.

Harasim a mai arătat că din toate probele şi analizele efectuate până în prezent, nu există suspiciunea că viaţa oamenilor, a faunei acvatice şi a vegetaţiei au fost afectate de deversarea de ape de mină de la Isipoaia.

În urmă cu două săptămâni s-a produs o poluare accidentală produsă în fosta exploatare minieră Isipoaia, aflată pe raza oraşului Broşteni ca urmare a acumulării în subteran a apelor de mină, care s-au descărcat în râul Bistriţa.

Reprezentanţii ISU Suceava, SGA Suceava şi Gărzii de Mediu – Comisariatul Suceava, care au mers în zonă au constatat că se înregistrează un debit mărit de aproximativ zece ori al apelor din mină, având un aspect portocaliu.

Mina Isipoaia

Din analizele efectuate s-a constatat o creştere a fierului din apă, astfel nivelul maxim atins a fost de 528,5 µg/l Fe, conform limitelor admise de Ordinul nr.161/2006 şi HG nr.352/2005, apa evacuată fiind în categoria III, respectiv mangan la care s-a înregistrat nivelul maxim de 186,6 µg/l Mn, încadrându-se în categoria a II-a.

În urma acestei deversări nu s-a înregistrat mortalitate piscicolă şi nici nu a fost afectată vegetaţia din zonă, iar după câteva ore debitul a scăzut, apa evacuată înregistrând limite normale.