O duzina de nereguli constatate de CAS Suceava la spitalizarile de zi la Spitalul Radauti

CAS Suceava a efectuat o actiune de control la Spitalul Municipal Radauti, privind spitalizarile de zi în anul 2006 si în primele 5 luni ale anului 2007, fiind constatate o serie de abateri. Printre nereguli se numara neprecizarea datelor de începere si de terminare a procedurilor precum si neacordarea unui tratament medicamentos; fise fara codul numeric personal al pacientului; coduri eronate care nu se regasesc în cadrul procedurilor specifice specialitati, CAS neputând identifica serviciile medicale acordate; consemnarea doar a mentiunii de ,,tratament conform prescriptiei medicale” fara precizarea acesteia. În consecinta au fost nevalidate un numar total de 2.374 de cazuri de spitalizare de zi. Potrivit unui comunicat a de presa a CAS Suceava, Spitalul Municipal Radauti va trebui sa restituie suma de 132.486,54 lei constatata ca necuvenita. La aceasta suma au fost calculate majorari pentru încasarea nejustificata din F.N.U.A.S.S. în suma de 40.228,37 lei, astfel încât suma totala pe care Spitalul Municipal Radauti trebuie sa o restituie CAS Suceava este de 172.714,91 lei. „Probabil din dorinta de a obtine cât mai multe fonduri, Spitalul Radauti a prestat servicii medicale de tip ambulator, neacordând o îngrijire medicala adecvata serviciilor spitalicesti si la parametrii stabiliti prin contract. Este îngrijorator faptul ca un numar însemnat de pacienti, desi internati cu diagnostic de urgenta (ex. hipertensiune arteriala), nu au beneficiat de nici un tratament în cursul spitalizarii. Vom informa Autoritatea de Sanatate Publica Suceava si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate asupra deficientelor constatate si asupra sanctiunilor administrate. Cunoastem faptul ca Spitalul Radauti are un tarif pe caz ponderat inferior altor spitale, dar acest tarif se stabileste la nivel national si Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate nu-l poate negocia pe parcursul contractului. Reamintim managerilor Spitalului Radauti ca în calculul tarifului pe caz ponderat se ia în considerare costul pe caz ponderat care este un raport între cheltuielile spitalului si numarul total de cazuri ponderate. Atât timp cât în urma controlului s-a constatat ca Spitalul a avut cheltuieli mici cu îngrijirea bolnavilor datorate neacordarii de medicatie si neefectuarii investigatiilor, probabil ca acest lucru va influenta nefavorabil în continuare stabilirea unui nou tarif pe caz ponderat”, a declarat Presedintele Director General al CAS Suceava Dr. Cristina Iordachel.

loading...