România s-a angajat să înfiinţeze un liceu cu predare în ucraineană în Siret, iar la USV mai multe discipline vor fi predate şi în ucraineană

Guvernul a aprobat, marţi, un Memorandum de cooperare între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Învățământului și Științei din Ucraina pentru anii de învățământ 2015-2018 care prevede, între altele, înfiinţarea unui liceu cu predare în limba urcraineană în oraşul Siret

Conform protocolului încheiat, atât România, cât și Ucraina vor sprijini stabilirea și dezvoltarea relațiilor directe între institutele de perfecționare din România și centrele de formare continuă a cadrelor didactice din Ucraina.  Părțile vor mai realiza schimburi de literatură de specialitate într-o gamă largă de domenii, precum și schimburi de instrumente multimedia în domeniul educației.

usv (2)

Partea română va continua să susțină funcționarea unităților de învățământ cu predare în limba ucraineană din Sighetu Marmației, din localitatea Lugoj, județul Timiș, dar și din localitatea Siret (jud. Suceava), localitate unde va înființa și un liceu cu predare în limba ucraineană. Ucraina va sprijini/finanța/construi instituții de învățământ preșcolar, primar și liceal pentru comunitatea de origine română din regiunea Cernăuți, Hliboca, dar și în localitatea Novoselivka, regiunea Odessa.

Predarea în limba română va fi sprijinită la Universitatea Națională „Yurii Fedkovici” din Cernăuți, și în limba ucraineană la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, a domeniilor: matematică, științe sociale, științele naturii, științe umaniste și arte. De asemenea, va fi examinată posibilitatea introducerii liniilor complete de predare în limba română și, respectiv, ucraineană. Mai mult, cele două părți vor stimula dezvoltarea parteneriatelor între instituțiile de învățământ superior, valorificând oportunitățile programelor de studii europene (precum programul Erasmus+, TEMPUS sau activitățile desfășurate în cadrul Rețelei Universităților la Marea Neagră).

România și Ucraina vor susține înființarea de lectorate de limbă, literatură, cultură și civilizație și trimiterea de lectori români și ucraineni la universitățile din Kiev, Cernăuți, Ujgorod, Ismail, Odessa, precum și București, Cluj-Napoca, Timișoara, Suceava, Galați și Iași.

Potrivit acestui document, părțile își vor acorda, pe bază de reciprocitate, burse de studii astfel:

  • În instituțiile de învățământ superior:

–          până la 6 burse de studii, pentru studii universitare de licență;

–          până la 6 burse de studii, pentru studii universitare de masterat;

–          până la 4 burse de studii, pentru studii universitare de doctorat;

–          până la 20 luni – bursă, burse de stagiu pentru perioade de la 3 la 9 luni fiecare.

  • Pentru perfecționarea cunoștințelor de limbă și literatură română și respectiv, de limbă și literatură ucraineană:

–          până la 15 burse de stagiu pentru perioade de până la o lună fiecare, pentru cadre didactice din învățământul preuniversitar;

–          până la 5 burse de stagiu pentru perioade de până la o lună fiecare, pentru cadre didactice din învățământul superior.

  • În cazul cetățenilor români de origine ucraineană și, respectiv, cetățenilor ucraineni de origine română:

–          până la 50 de burse pentru studii universitare de licență și tot atâtea pentru masterat;

–          până la 10 burse de studii pentru doctorat și tot atâtea pentru rezidențiat.

  • Atât pentru studenți, cât și pentru cadre didactice, câte 5 burse pentru participarea la cursurile de vară de limbă, literatură și civilizație română, respectiv ucraineană

Partea română va acorda burse și pentru specializările medicale.

În plus, atât România, cât și Ucraina, vor sprijini studiul limbii materne și a altor discipline în limba maternă prin efectuarea reciprocă a următoarelor schimburi anuale:

–          până la 30 de educatori, învățători și profesori de limba română și, respectiv, de limba ucraineană pentru a lucra în unitățile de învățământ;

–          până la 30 de profesori de limba română și alte discipline, la stagii de formare, pentru perioade de până la o lună;

–          până la 15 studenți la filologie, la cursurile de vară de limbă, literatură și civilizație română și, respectiv, ucraineană, pentru perioade de până la o lună;

–          până la 10 profesori de limba română și alte discipline, pentru schimb de experiență, pe o perioadă de până la 10 zile;

–          până la 50 de elevi și până la 25 de studenți, însoțiți de învățători sau profesori, în tabere, în timpul vacanțelor sau pentru participarea la olimpiade, conscursuri, festivaluri, competiții sportive organizate în cele două state.

Acordul mai prevede înființarea a două comisii mixte de experți, formate din câte trei persoane de fiecare parte. Prima dintre acestea va avea ca scop elaborarea de materiale didactice – în special manuale de limbă, literatură, istorie, geografie, etc. Cea de-a doua comisie va monitoriza și va evalua implementarea măsurilor prezentului acord.

loading...