Siturile sucevene Padurea Voivodeasa, Padurea Rososa, Codrul Secular Lobe au devenit arii protejate

Guvernul a adoptat în sedinta de marti, Hotarârea privind instituirea de noi arii naturale protejate. Actul normativ a fost elaborat în scopul instituirii mai multor rezervatii naturale si a Parcului Natural Defileul Muresului Superior, precum si pentru descrierea limitelor si pentru descrierea limitelor si suprafetei rezervatiilor naturale.

Regimul de arie protejata se va aplica pentru urmatoarele situri, potrivit actului normativ: Defileul Muresului Superior (Mures), Rezervatia de Orbeti de la Apahida (Cluj), Gura Dobrogei (Constanta), Turbaria Ruginosu (Covasna), Cama-Dinu-Pasarica (Giurgiu), Cheile si Pestera Patrunsa (Gorj), Lacul Rodeanu (Ialomita), Padurea Voivodeasa, Padurea Rososa, Codrul Secular Lobe, toate din judetul Suceava, Ostrovul Mare si Padurea Pojorâtele (Teleorman), Padurea Merisor-Cotul Zatuanului (Vrancea).

Prin instituirea zonei ca arie naturala protejata proprietarii/administratorii de terenuri dar si comunitatile locale pot avea o serie de beneficii economice.
-Dezvoltarea economiei rurale, prin sprijinirea unor activitati generatoare de venit pentru administratorii de terenuri, în cazul în care pe teren exista specii si habitate de importanta comunitara; proprietarii de terenuri extravilane situate în arii naturale protejate sunt scutiti de plata impozitului (OUG 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006);
-În  silvicultura  –  atragerea finantarilor speciale pentru gestionarea padurilor; sunt permise exploatari forestiere specifice categoriei de management în care este încadrat, conform zonarii interioare, care se va stabili pe baza fundamentarilor stiintifice si a consultarii cu factorii interesati;
-Pentru vânatoare si pescuit – sunt permise vânatoarea si pescuitul cu conditia sa se pastreze obiectul conservarii;
-Pentru turism – utilizarea cadrului ariilor naturale protejate pentru odihna si recreere (ex. birdwatching, etc); obtinerea de venituri din ecoturism.
-Declararea unei zone ca arie naturala protejata va face posibila accesarea fondurilor europene atât pentru activitati agricole, cât si pentru dezvoltarea turismului.