Guvernul corecteaza legislatia privind fondurile private de pensii

Guvernul a adoptat în ultima sedinta o Ordonanta de Urgenta prin care rezolva mai multe inadvertente aparute în legatura cu legislatia referitoare la fondurile private de pensii si modifica baza de calcul a contributiilor sociale. În vederea urgentarii stabilirii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008, actul normativ largeste baza de calcul a contributiilor sociale datorate de angajatori si angajati, prin includerea tuturor veniturilor brute, realizate lunar. Daca în prevederile anterioare baza de calcul pentru contributiile sociale era salariul de baza plus sporurile cu caracter permanent, noile prevederi o extind la toate veniturile brute realizate, adaugându-se la salariu sumele din prime, stimulente, etc.

Astfel, pentru persoanele angajate care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, baza de calcul este venitul brut realizat lunar. Pentru alti lucratori angajati cu alte tipuri de contract, contributiile sociale se vor calcula pornind de la venitul lunar asigurat înscris în declaratia sau contractul de asigurare sociala. Pentru angajatori, baza de calcul a contributiei de asigurari sociale va fi suma veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale. Largirea bazei de calcul pentru contributiile sociale constituie si o baza pentru o viitoare reducere a cotelor de contributii de asigurari sociale datorate de angajatori si angajati la bugetul asigurarilor pentru somaj. În privinta înfiintarii sistemului privat de administrare a pensiilor, Ordonanta de urgenta aduce trei modificari legii 19 privind sistemul public de pensii. Astfel, Casa Nationala de Pensii si Asigurari Sociale (CNPAS) este institutia care va vira fondurilor de pensii administrate privat partea cuvenita din contributia individuala de asigurari sociale.

CNPAS transmite catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) toate informatiile privind sumele virate si catre fondurile private de pensii lista contributiilor virate. Pentru a eficientiza capacitatea administrativa a CNPAS în vederea unei corecte gestionari a procesului de afiliere la fondurile de pensii private, schema de personal a CNPAS se mareste cu 400 de locuri. Cei 400 de lucratori vor fi preluati de CNPAS de la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, pastrându-si încadrarile si drepturile salariale. Aceasta prevedere intra în vigoare imediat dupa publicarea actului normativ, iar ministerele Muncii si Economiei si Finantelor sunt autorizate sa introduca modificarile necesare la bugetul asigurarilor sociale de stat si la cel al asigurarilor de somaj pe anul 2007, astfel încât acesti angajati sa poata începe activitatea la CNPAS. O alta modificare adusa legii mai sus mentionate prevede majorarea procentului comisionului de administrare perceput de CNPAS pentru acoperirea cheltuielilor privind organizarea si functionarea sistemului public. Astfel, aceste cheltuieli vor fi acoperite din bugetul asigurarilor sociale de stat în limita unui procent de 4%, în timp ce acest procent era de 3% înainte de aceasta modificare.

Procentul de 4% va acoperi cheltuielile cu gestionarea afilierii la fondurile private de pensii si virarea sumelor necesare din asigurarile individuale catre aceste fonduri. ANAF si CNPAS vor asigura corelarea bazelor proprii de date, pentru realizarea unei evidente corecte si unitare a drepturilor si obligatiilor participantilor la sistemul public de pensii precum si la sistemul fondurilor de pensii administrate privat. Cele doua institutii îsi acorda reciproc acces gratuit la bazele de date astfel încât sa poata identifica angajatorii care nu au respectat prevederile legale si sa poata dispune masurile necesare. Actul legislativ modifica si completeaza toate prevederile referitoare la contributiile la bugetul asigurarilor pentru somaj, respectiv, legea 19 din 2000 privind sistemul public de pensii, modificata prin legea 250 din 2007 care dispune prevederile pentru crearea sistemului privat de pensii, legea 346 din 2002 privind asigurarea pentru accidentele de munca si boli profesionale, legea 76 din 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si legea 200 din 2006 referitoare la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.