LICITATIE pentru masa lemnoasa pe picior

 

DIRECTIA  SILVICA  SUCEAVA

cu sediul în B-dul 1 Mai, nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783, organizeaza o

LICITATIE  

pentru  masa lemnoasa pe picior în volum de 25,3 mii mc, posibilitatea anului 2007, din fondul forestier de stat si administrat,  în data de 6 noiembrie 2007, ora 9, la sediul acesteia, pentru ocoalele silvice : Brosteni, Crucea, D. Candreni, V. Dornei, Iacobeni, Cârlibaba, Breaza, Vama, Stulpicani, Gura Humorului, Solca, Marginea si Râsca.

      Licitatia va fi publica, deschisa, cu strigare.

      Cantitatile scoase la licitatie si preturile de începere pe partizi se vor putea consulta la sediul ocoalelor silvice, la sediul Directiei Silvice Suceava si pe internet la adresa www.silvasv.ro (optiunea licitatii pe picior).

      Nota: Masa lemnoasa trebuie exploatata pâna la 31 decembrie 2007.

   Pentru admiterea la licitatie, Directia Silvica Suceava organizeaza o preselectie la sediul acesteia  în data de 2 noiembrie 2007, între orele 9-13,30.

         Pentru participarea la licitatie, agentii economici vor depune, documentatia de preselectie, conform H.G. nr.85/2004, cu modificarile ulterioare si anume:

    * Solicitarea de participare la preselectie;
    * Certificat de atestare (pentru exploatare) în original, completat la zi;
    * Cazierul tehnic de exploatare a masei lemnoase;
    * Certificatul de bonitate financiara eliberat de banca;
    * Certificatul de atestare fiscala pentru datoriile la bugetul statului;
    * Situatia la zi a datoriilor catre alte directii silvice unde au exploatat masa lemnoasa;
    * Certificat constatator eliberat de O.R.C. în anul 2007 cu privire la structura actionariatului societatii;
    * Copie dupa autorizarea de confectionare a ciocanelor de marcat;
    * Copie dupa încheierea de autentificare prin notariat a dispozitivelor de marcat;
    * Copie dupa actele societatii: statut, certificat de înmatriculare, cod fiscal sau cod unic, acte aditionale, pentru firmele noi care nu au depus aceste documente la Biroul comercial-productie.

  

      NU VOR FI ADMISI LA LICITATIE AGENTII ECONOMICI CARE: 

    * Au datorii (indiferent de natura lor) la Directia Silvica Suceava sau la alte directii silvice;
    * Nu au certificatele de atestare a capacitatii de exploatare valabile sau nu sunt completate la zi cu volumele de masa lemnoasa contractate;
    * Societatile comerciale la care sunt asociati sau actionari persoane care au aceste calitati si la alte societati comerciale care au datorii la subunitatile RNP;
    * Se afla în litigiu cu Directia Silvica Suceava sau au adus pagube mari fondului forestier, prin exploatarea masei lemnoase;
    * Nu au respectat prevederile clauzelor contractuale din contractele de vânzare-cumparare încheiate de Directia Silvica Suceava si a dus la rezilierea respectivelor contracte;
    * Nu au depus toata documentatia de preselectie solicitata, nu au participat la preselectie si nu au semnat de primire a caietului de sarcini;
    * Agentii economici care au în structura actionariatului persoane care sunt rude de gradul I cu asociatii sau actionarii unor societati care sunt în litigiu sau au produs pagube Directiei Silvice Suceava.

 

      Agentii economici care îndeplinesc conditiile de participare la licitatie se vor putea înscrie în data de 2 noiembrie 2007, pâna la ora 13,30.

      La înscrierea la licitatie se va achita o taxa de participare de 150 lei si garantia aferenta masei lemnoase din partizile pe care agentul economic intentioneaza sa le liciteze, functie de volumul acestora conform prevederilor HG 85/2004, cu modificarile ulterioare. Instrumentele de plata a garantiei vor fi depuse în banca în vederea încasarii. Dupa desfasurarea licitatiei sumele aferente partizilor neadjudecate se vor returna agentilor economici dupa efectuarea operatiunilor bancare.

      Masa lemnoasa ramasa neadjudecata va face obiectul unei noi licitatii care va fi anuntata în presa.

       Conditiile de desfasurare a licitatiilor vor fi aduse la cunostinta agentilor economici si cu ocazia preselectiei prin înmânarea unui caiet de sarcini.

      Alte detalii se pot obtine de la Biroul Comercial-Productie din cadrul Directiei Silvice Suceava, telefon 0230/217685 – interior 116/227.
 

loading...