Trei proiecte depuse de Primaria Suceava pentru modernizarea unor servicii cu fonduri structurale europene

Primaria Suceava a depus trei proiecte cu finantare din fonduri structurale europene, care vizeaza modernizarea unor servicii din cadrul institutiei. Potrivit viceprimarului Angela Zarojanu, este vorba despre proiecte din cadrul componentei de dezvoltare a managementului, a serviciilor publice si a administratiei locale, a caror valoare poate ajunge pâna la 110.000 euro. Contributia unitatii administrative care implementeaza proiectele este de 10 la suta din valoarea fiecarui proiect. Unul dintre aceste proiecte are drept scop „Dezvoltarea managementului deseurilor solide” prin implementarea, la nivelul municipiului Suceava, a colectarii selective si a reciclarii deseurilor menajere. Acest proiect vizeaza si o posibila continuare în vederea dezvoltarii unui sistem de valorificare a deseurilor regenerabile.

Municipalitatea încearca sa obtina finantare si pentru un program de modernizare a unitatii operative din cadrul Primariei, de interventie în situatii de urgenta, prin dotarea cu echipamente moderne. Al treilea proiect vizeaza implementarea unui management si a unei gestiuni electronice a serviciilor si activitatilor de evidenta a populatiei. Cele trei proiecte fac parte dintr-o a doua runda de proiecte de finantare pentru dezvoltarea administratiilor publice locale, Primaria Suceava implementând deja trei proiecte în valoare totala de 64.000 euro. Proiectul „Transparenta si eficienta bugetara pentru o administratie europeana”, concretizat în deschiderea unui Punct de informare prin utilizarea unui ecran digital, în Primaria Suceava, a avut o valoare de 22.754 euro.

Proiectul „SIVECO-Sisteme informatice inteligente pentru o administratie europeana”, în valoare de 23.760 euro, a creat posibilitatea înregistrarii pe suport magnetic a fiecarui document emis de functionarii Primariei sau depus la registratura institutiei. Proiectul „ECDL-Pasaport European”, în valoare de 17.230 euro, a oferit posibilitatea instruirii unor functionari din Primarie în utilizarea performanta a calculatorului în activitatea desfasurata.