Direcția Silvică Suceava: ANUNȚ PUBLIC, 18 decembrie 2015

 

Direcția Silvică Suceava, titular al amenajamentelor fondului forestier proprietate publică a statului administrat prin ocoalele silvice Adâncata, Brodina, Cârlibaba, Falcău, Moldovița și Pătrăuți anunță publicul interesat asupra inițierii procedurii de emitere a avizului de mediu pentru amenajamente.

Amenajamentele ocoalelor silvice Brodina și Falcău Moldovița cuprind și câte o unitate de producție fond forestier proprietate privată.

Documentația aferentă amenajamentelor fondului forestier proprietate publică a statului administrat prin ocoalele silvice Adâncata, Brodina, Cârlibaba, Falcău, Moldovița și Pătrăuți, precum și pentru cele trei unități de producție fond forestier proprietate privată, poate fi consultată zilnic la sediul Direcției Silvice Suceava, adresa B-dul 1 Mai nr. 6, municipiul Suceava,  județul Suceava,  de luni până joi între orele 0800 – 1630 și vineri între orele 0800 – 1400 .

Observațiile și sugestiile publicului se transmit în scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava str. Bistriței nr. 1A.