Educatia va primi 6 la suta din PIB in 2008


Intră acum și în grupul de

Bugetul alocat educatiei reprezinta 6 la suta din PIB, ceea ce reprezinta o crestere cu 27 la suta fata de bugetul alocat învatamântului în anul 2007, se precizeaza într-un comunicat al Biroului de Presa al Guvernului.

Principalele proiecte ale MECT derulate în anul 2007, care vor continua si în anul 2008 sunt:

–         Acordarea de rechizite scolare:

o       2007: 20.145 mii lei; 829.300 beneficiari;

o       2008: 27.458 mii lei; 945.780 beneficiari;

–         Program pentru calitate si evaluarea calitatii în educatie, facilitarea accesului la educatie si activitati extrascolare:

o       2007: 96.846 mii lei;

o       2008: 113.063 mii lei;

–         Acordarea de ajutor financiar pentru elevi si studenti în vederea stimularii achizitionarii de calculatoare:

o       2007: 25.440 mii lei; 38.466 beneficiari;

o       2008: 26.960 mii lei; 41.098 beneficiari;

–         Ameliorarea activitatilor de învatamânt prin crearea de facilitati pentru transportul elevilor din mediul rural defavorizat:

o       86.429 mii lei pentru achizitionarea a 800 microbuze scolare ce servesc pentru transportul a 12.800 beneficiari;

o       150.000 mii lei pentru achizitionarea a 1.000 microbuze scolare ce servesc pentru transportul a 18.080 beneficiari;

–         Granturi pe educatie; Programul vizeaza încurajarea unitatilor de învatamânt si a comunitatilor locale sa identifice împreuna problemele cu care confrunta, sa formuleze si sa implementeze propriile solutii pentru rezolvarea acestora:

o       2007: 18.100 mii lei;

o       2008: 18.824 mii lei;

–         Program pentru dotarea  unitatilor de învatamânt preuniversitar cu mobilier scolar:

o       2007: 78.000 mii lei; pentru dotarea cu mobilier scolar a 1796 de scoli si a 5.175 gradinite; numarul beneficiarilor fiind 134.700 elevi si 284.625 prescolari;

o       2008: 100.000 mii lei; pentru dotarea cu mobilier scolar a 4.886 de scoli si a 3.244 gradinite; numarul beneficiarilor fiind 879.480 elevi si 194.640 prescolari;

–         Campusuri scolare:

o       2007: 151.206 mii lei; pentru 84 de campusuri (noi, reabilitate si extinse); beneficiari 65.700 elevi;

o       2008: 450.000 mii lei; pentru 168 de campusuri (noi, reabilitate si extinse); beneficiari 116.000 elevi;

–         Bani de liceu; programul vizeaza acordarea unui sprijin financiar elevilor proveniti din familii cu venituri reduse:

o       2007: 228.582 mii lei; beneficiari 126.990 elevi;

o       2008: 236.811 mii lei; beneficiari 131.562 elevi;

–         Dotarea laboratoarelor scolare din învatamântul preuniversitar si dotarea scolilor cu echipament sportiv:

o       2007: 144.243 mii lei; pentru dotarea a 7.124 unitati scolare;

o       2008: 150.117 mii lei; pentru dotarea a 7.420 unitati scolare;

–         Continuarea procesului de informatizarea a unitatilor de învatamânt si cercetare:

o       2007: 123.279 mii lei; beneficiari 656.873 elevi;

o       2008: 177.500 mii lei; beneficiari 945.780 elevi;

–         Crearea unor scoli de arte si meserii pilot:

o       2007: 157.162 mii lei; crearea  a 96 de unitati pentru un numar de 72.400 beneficiari;

o       2008: 450.000 mii lei; crearea  a 138 de unitati pentru un numar de 100.800 beneficiari;

–         Asigurarea de unitatile sanitare pentru unitatile din mediul rural:

o       2007: 160.684 mii lei pentru dotarea a 1.533 unitati;

o       2008: 370.000 mii lei pentru dotarea a 2.911 unitati;

–         Reforma educatiei timpurii, construiri si reabilitari gradinite;

o       2007: 285.464 mii lei pentru 1.191 unitati;

o       2008: 450.000 mii lei pentru 1.726 unitati.


Intră acum și în grupul de