Bugetul agriculturii pentru 2008 este mai mare cu 13 la suta fata de 2007

Bugetul general consolidat alocat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale în anul 2008 va depasi 11,8 miliarde lei, ceea ce reprezinta o crestere cu 13 la suta fata de bugetul alocat în anul 2007. Ponderea bugetului alocat agriculturii în PIB va fi de 2,7 la suta în anul 2008, se precizeaza într-un comunicat al Biroului de Presa al Guvernului.

Prin acest buget, MADR va continua si în anul 2008 o serie de politici publice, considerate prioritare, derulate în anul 2007 si care promoveaza:

·          valorificarea la maxim a calitatii de stat membru UE prin crearea cadrului organizatoric si institutional, menit sa asigure absorbtia integrala a fondurilor la care România are acces;

·          orientarea fondurilor nationale catre consolidarea clasei de mijloc în spatiul rural si gestionarea durabila a resurselor;

·          sustinerea investitiilor în agricultura, inclusiv prin orientarea unei parti importante a fondurilor de la bugetul de stat pentru a favoriza dezvoltarea echilibrata a sectoarelor agricol, forestier si a celui de dezvoltare rurala;

·          dezvoltarea de competente pentru elaborarea si implementarea unor proiecte viabile de modernizare a agriculturii nationale.

 

Programele prioritare ale agriculturii în 2008 vor fi:

·     Dezvoltarea durabila a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic si piscicol, precum si alte programe pe care Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale trebuie sa le puna în aplicare – acest program vizeaza: refacerea numerica a efectivelor de animale, îmbunatatirea calitatii biologice a soiurilor si hibrizilor din sectorul vegetal si a calitatii materialului genetic la speciile de animale si a performantelor acestora, asigurarea necesarului de consum al populatiei din productia interna si realizarea unui disponibil pentru export, cresterea veniturilor producatorilor agricoli pentru asigurarea fondurilor necesare dezvoltarii de noi investitii.

·     Programul Fermierul – programul este destinat capitalizarii producatorilor agricoli, concentrarii terenurilor, facilitarii accesului la credite, cresterii calitative si cantitative a productiei, îmbunatatirii prelucrarii si marketingului produselor, constituirii de forme asociative, înfiintarii si consolidarii fermelor familiale cu caracter comercial. În acest sens, Programul Fermierul  urmareste înfiintarea de unitati de procesare a produselor de origine vegetala si animala, ferme vegetale, zootehnice, precum si concesionarea terenurilor prin acordarea rentei viagere.

·     Dezvoltarea durabila a silviculturii –  finantarea actiunilor propuse contribuie la: cresterea viabilitatii economice a sectorului forestier, înlaturarea efectelor defavorabile ale factorilor naturali perturbatori, dezvoltarea socio-economica a comunitatilor rurale si conservarea biodiversitatii si ecosistemelor naturale.

·     Investitii pentru îmbunatatiri funciare  – prin acest program se urmareste eliminarea excesului de umiditate si evitarea pagubelor produse de seceta si excesul de apa, reducerea consumului de apa si energie, precum si diminuarea pierderilor de sol.

·     Promovarea exportului – prin acest program se urmareste: cresterea calitatii produselor agroalimentare, promovarea exportului pe pietele terte a urmatoarelor produse: vin, brânzeturi, carne, uleiuri vegetale, legume si fructe.