Guvernul a aprobat Programul National pentru reducerea costurilor cu energia pentru populatie


Intră acum și în grupul de

Guvernul a aprobat miercuri, Programul National pentru reducerea costurilor cu energia pentru populatie, prin cresterea eficientei energetice si utilizarea energiei regenerabile în anul 2007, se precizeaza într-un comunicat al Biroului de Presa al Guvernului.

Programul national 2007 este o continuare a programului demarat în 2006, în baza alocarii, prin Legea bugetului de stat pe anul în curs, a sumei de 30,425 milioane lei noi destinata cofinantarii nerambursabile a unor proiecte de investitii pentru reabilitarea si modernizarea sisteme de alimentare centralizata cu energie termica (SACET).

Procesul de reabilitare si modernizare a sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica a fost identificat ca o prioritate a Programului national pentru reducerea costurilor cu energia.

Totodata, aplicarea prevederilor acestui act normativ determina realizarea unor economii importante de energie si combustibili, inclusiv prin valorificarea locala a potentialului de resurse regenerabile de energie.

Programul national 2007 asigura cofinantarea de pâna la 30% a obiectivelor de investitii privind reabilitarea si modernizarea SACET, având ca beneficiari directi autoritatile locale din localitati urbane care solicita obtinerea acestor fonduri.

Prin aplicarea actului normativ se asigura:

      ·        reducerea facturii de energie termica a populatiei cu 15-25%;

      ·        stimularea în anul 2007 a unui volum de investitii de peste 400 milioane lei la nivel local;

      ·        atragerea unor surse de finantare nerambursabile si sub forma de credite, precum si a parteneriatului public-privat;

      ·        compensarea efectului reducerii subventiilor pentru energie termica si a efectului cresterii pretului petrolului pe piata internationala asupra facturii populatiei;

      ·        dezvoltarea pietei de servicii energetice în România si a pietei de echipamente performante energetic;

      ·        cresterea încrederii institutiilor de finantare, inclusiv a celor internationale, în sustinerea acestor proiecte;

      ·        cresterea confortului si a sigurantei în alimentarea cu caldura si apa calda menajera;

      ·        reducerea emisiilor poluante în spatiul urban locuibil.

Agentiei Române pentru Conservarea Energiei – ARCE este autoritatea competenta de implementare a Programului national 2007, calitate în care executa analiza tehnica de specialitate pentru determinarea eligibilitatii proiectelor si pentru selectarea acestora.

Cofinantarea se realizeaza de catre Ministerul Economiei si Finantelor prin transferuri la bugetele locale în limitele sumelor alocate de la bugetul de stat în acest scop.

Programul national 2007 asigura cofinantarea proiectelor de investitii privind reabilitarea si modernizarea SACET, având ca beneficiari directi autoritatile administratiei publice locale din unitati administrativ – teritoriale care obtin aceste fonduri, în baza conditiilor legale definite prin prezentul program.

Populatia din mediul urban ale carei locuinte sunt racordate la SACET constituie beneficiarul indirect al Programului national 2007, care prin implementarea noilor tehnologii, cresterea eficientei energetice si utilizarea resurselor regenerabile de energie conduce la reduceri semnificative ale facturilor de energie termica, la cresterea confortului si a sigurantei în alimentarea cu caldura si apa calda menajera.

Programul national 2007 asigura stimulente financiare prin cofinantarea realizarii urmatoarelor tipuri de lucrari de investitii:

·     lucrari pentru reabilitarea si eficientizarea SACET, la nivel de producere, transport si distributie (centrale de termoficare de zona, centrale termice de cvartal, puncte termice, dotarea acestora cu module termice si/sau utilaje performante: cazane de abur si/sau apa fierbinte, schimbatoare de caldura, pompe si alte echipamente cu eficienta energetica ridicata);

·     lucrari pentru producerea energiei în sisteme de cogenerare (centrale termice cu cogenerare, instalarea de grupuri de cogenerare cu motoare termice, alte tipuri de sisteme de cogenerare cu eficienta energetica ridicata);

·     lucrari pentru modernizarea si extinderea retelelor termice de transport si distributie a energiei termice în circuit primar si circuit secundar (magistrale de termoficare, retele termice exterioare de încalzire si apa calda de consum);

·     lucrari pentru automatizarea functionarii sistemelor si instalatiilor si contorizarea consumului de energie termica aferent consumatorilor finali cuplati la SACET ;

·     lucrari pentru utilizarea resurselor regenerabile de energie (energie solara, energie geotermala, energie din biomasa – rumegus, alte deseuri de lemn, pompe de caldura);

·     lucrari pentru schimbarea combustibilului utilizat pentru producerea energiei termice.

Principalele conditii de eligibilitate pentru proiectele de investitiile în domeniul eficientei energetice sunt:

·     initiatorul si beneficiarul proiectului de investitii este o autoritate locala care urmeaza sa atribuie implementare acestuia, în conformitate cu Regulamentul de selectie al Programului, prin respectarea reglementarilor în domeniul achizitiilor publice;

·     fundamentarea proiectului de investitii se face printr-un Studiu de fezabilitate, aprobat de autoritatea locala si conform cu Strategia locala de asigurare a energiei termice sau cu Programul propriu de eficienta energetica realizat conform Legii nr. 199/2000, republicata;

·     exista alocare de surse financiare în bugetul local, sau posibilitatea de accesare a altor surse de finantare care sa acopere minimum 70% din valoarea proiectului ori a etapei din proiect pentru care se cere cofinantare prin Programul national 2007; în cazul finantarii unei etape, este necesar sa se demonstreze ca rezultatele obtinute pot fi clar identificate si nu depind de realizarea altor etape;

·     proiectul de investitii are la baza indicatori de eficienta energetica si economica: economia de combustibil realizabila, reducerea pierderilor de energie, sustinerea cogenerarii, introducerea contorizarii si facturarii individuale, reducerea costurilor si respectiv, a facturii populatiei etc.;

·     proiectul de investitii introduce tehnologii moderne de producere, transport si distributie si/sau mecanisme moderne de finantare ori contribuie la dezvoltare pietei de servicii energetice;

·     beneficiarul cofinantarii nerambursabile utilizeaza fondurile primite prin Programul national 2007 numai pentru achizitia de echipamente pentru cresterea eficientei energetice, nu si pentru lucrari de constructii-montaj aferente realizarii investitiei;

·     beneficiarul cofinantarii nerambursabile accepta sa utilizeze etapizat fondurile primite prin Programul national 2007, numai în proportia stabilita în raport cu fondurile proprii;

·     beneficiarul cofinantarii nerambursabile accepta monitorizarea realizarii lucrarilor de investitii respective si evaluarea rezultatelor obtinute dupa punerea în functiune a obiectivelor de proiect, împreuna cu autoritatea competenta care implementeaza Programul national 2007.

 

Anul trecut, s-au selectat si cofinantat prin Programul national pentru reducerea costurilor cu energia 38 de proiecte propuse de 28 de beneficiari, iar suma totala de cofinantare a fost de 40 milioane lei.

Programul national 2007 vine în întâmpinarea autoritatilor publice locale si a unitatilor economice aflate în subordinea acestora care au transmis solicitari fundamentate de alocare de fonduri de cofinantare nerambursabile de la bugetul de stat pentru proiecte de investitii de reabilitare si modernizare a acestor sisteme, care au depasit cu peste 100% totalul alocat prin Programul national 2006.


Intră acum și în grupul de