Competentele cadrelor medico-sanitare din statele UE sunt recunoscute si in Romania


Intră acum și în grupul de

Guvernul a adoptat, printr-o Hotarâre, conditiile de recunoastere a diplomelor, certificatelor si titlurilor de medici, medici dentisti, farmacisti, asistenti medicali generalisti sau moase eliberate de un stat membru al UE, de un stat apartinând Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana, se precizeaza într-un comunicat al Biroului de Presa al Guvernului.

Potrivit actului normativ, în vederea recunoasterii calificarii profesionale de catre un alt stat membru al UE, un stat apartinând SEE sau de catre Confederatia Elvetiana, Ministerul Sanatatii Publice atesta titlurile românesti de calificare în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si moasa si, dupa caz, experienta profesionala dobândita de titular în România.

În caz de stabilire pe teritoriul României în vederea exercitarii profesiei de catre medici, medici dentisti, farmacisti, asistenti medicali generalisti sau moase care provin din statele membre, titlurile oficiale de calificare profesionala se supun procedurii de recunoastere. Recunoasterea titlurilor oficiale de calificare se confirma prin Ordin al ministrului sanatatii publice. Aceste documente se supun procedurii de echivalare, în vederea exercitarii profesiei în România.

Recunoasterea titlurilor oficiale de calificare permite titularului medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist sau moasa accesul în România la aceeasi profesie cu cea pentru care acesta este calificat în statul membru de origine si exercitarea activitatilor profesionale pe teritoriul României în aceleasi conditii legale ca si cetatenii români care detin aceste titluri oficiale de calificare.

Recunoasterea si echivalarea titlurilor oficiale de calificare în aceste profesii se face în scop profesional, la cerere, de catre Ministerul Sanatatii Publice în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentisti din România, Colegiul Farmacistilor din România, Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, dupa caz. Titlurile oficiale de calificare care atesta studiile de baza de medic, de medic dentist si de farmacist, precum si cele care atesta studiile de asistent generalist si de moasa eliberate de un stat tert vor fi echivalate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

Stagiile de pregatire în specialitate efectuate într-un alt stat membru al Uniunii Europene, într-un stat apartinând Spatiului Economic European sau în Confederatia Elvetiana de catre medicii, medicii dentisti si farmacistii rezidenti, se recunosc ca pregatire în cadrul rezidentiatului de catre Ministerul Sanatatii Publice. Medicii, medicii dentisti si farmacistii aflati la specializare într-un alt stat membru al UE, într-un stat apartinând SEE sau în Confederatia Elvetiana pot continua, la cerere, pregatirea de specialitate prin rezidentiat.


Intră acum și în grupul de