ANUNT DE PARTICIPARE


Intră acum și în grupul de

Autoritatea finantatoare: Primaria Municipiului Suceava, cod fiscal 4244792, cu sediul în municipiul Suceava, Bdul. 1 Mai nr.5A, cod postal 720224, telefon 0230/212696, fax 0230/520593, organizeaza în data de 31.10.2007, ora 12, selectie publica de proiecte în vederea atribuirii urmatoarelor contracte de finantare nerambursabila din fonduri publice:

   1. Sustinerea hochei-ului sucevean;
   2. Sustinerea altor activitati care se desfasoara în municipiul Suceava.

Data limita pentru depunerea propunerilor de proiecte este 31.10.2007, ora 9.

Criteriile de acordare a finantarilor nerambursabile.

Vor fi supuse evaluarii numai solicitarile care întrunesc urmatoarele criterii de selectionare:

   1. proiectele sunt de interes public local;
   2. este dovedita capacitatea organizatorica si functionala a beneficiarului finantarii prin:

    * experienta în domeniul administrarii altor programe si proiecte similare;

    * caile si modalitatile de identificare a beneficiarilor proiectelor (cetatenii, comunitatea);
    * capacitatea resurselor umane de a asigura desfasurarea programului sau proiectului la nivelul propus;
    * experienta de colaborare, parteneriat cu autoritatile publice, cu alte organizatii guvernamentale si neguvernamentale din tara si din strainatate, dupa caz.

    Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte se pune la dispozitia celor interesati la sediul Primariei Municipiului Suceava, Bdul. 1 Mai nr. 5A, camera 14, Birou Buget.

    Anuntul de participare la selectia publica de proiecte în vederea atribuirii de contracte de finantare nerambursabila din fonduri publice a fost publicat în M.O. 719 din 1.10.2007. 


Intră acum și în grupul de