Dispozitia privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al muncipiului Suceava, in data de 25 octombrie 2007, ora 14.00


Intră acum și în grupul de

  ROMANIA

  JUDETUL SUCEAVA

  MUNICIPIUL SUCEAVA

  -PRIMAR-

  DISPOZITIE

  privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de

  25 octombrie 2007, ora 14.00

   Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava

   În baza prevederilor art.39 alin.1 si 3 si art. 68 alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata;

  DISPUN:

   Articol unic: Este convocata sedinta ordinara a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 25 octombrie 2007, ora 14.00, în sala de sedinte a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, cu urmatorul proiect de ordine de zi:
 

   1. Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului Local al municipiului Suceava din 19.09.2007 si 27.09.2007;
   2. Proiect de hotarâre privind efectuarea virarilor de credite în cadrul bugetului local pe anul 2007 – initiator, primarul municipiului Suceava;
   3. Proiect de hotarâre privind efectuarea virarilor de credite în cadrul bugetului creditelor externe si interne pe anul 2007 – initiator, primarul municipiului Suceava;
   4. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2007 – initiator, primarul municipiului Suceava;
   5. Proiect de hotarâre privind aprobarea finantarii de la bugetul local al municipiului Suceava a unor proiecte depuse în vederea acordarii de finantari nerambursabile – initiator, primarul municipiului Suceava;
   6. Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Cimitir cartier Burdujeni” în municipiul Suceava, judetul Suceava – initiator, primarul municipiului Suceava;
   7. Proiect de hotarâre privind asocierea între Municipiul Suceava si Facultatea de Inginerie Alimentara din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare” – initiator, primarul municipiului Suceava;
   8. Proiect de hotarâre privind aprobarea, de principiu, a asocierii Municipiului Suceava cu S.C. EON GAZ Distributie S.A. – initiator, primarul municipiului Suceava;
   9. Proiect de hotarâre privind respingerea cererii de acordare a reducerii impozitelor pe cladiri si pe teren – initiator, primarul municipiului Suceava;
  10. Proiect de hotarâre privind vânzarea a 13 apartamente situate în blocurile construite din fondurile statului, aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava, str. Amurgului nr.9, bl.122, sc.C, ap.6; str. Bistritei nr.15, bl. H7, sc.A, ap.1; str. Eroilor nr.18, bl.85, sc.A, ap.9; str. Iacob Zadik nr.3, bl.76, sc.B, ap.2; str. Bistritei nr.15, bl.H7, sc.B, ap.18; str. Calea Burdujeni nr.18, bl.147, sc.E, ap.1; str. Corneliu Coposu nr.12, bl.37, sc.A, ap.12; str. Prefect Gavril Tudoras nr.26, bl.E2, sc.B, ap.9; str. Tineretului nr.5, bl.87, sc.A, ap.97; str. Calea Unirii nr.88, bl.71, sc.B, ap.6; str. Amurgului nr.23, bl.119, sc.C, ap.5; str. Aleea Dumbravii nr.5, bl.5, sc.A, ap.22+23; str. Pacii nr.11, bl.134, sc.C, ap.2, catre titularii contractelor de închiriere în conditiile impuse de Decretul Lege nr.61/1990, republicat, si a Legii nr. 85/1992, republicata – initiator, primarul municipiului Suceava;
  11. Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism P.U.Z. – solicitant, S.C. TRANSPORTURI AUTO S.A. – initiator, primarul municipiului Suceava;
  12. Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism P.U.Z. – solicitant, Posteuca Liviu – initiator, primarul municipiului Suceava;
  13. Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism P.U.D. pentru realizarea unui drum acces la un grup de locuinte existent – initiator, primarul municipiului Suceava;
  14. Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism P.U.D. – S.C. CASA BRINZAC S.R.L. – initiator, primarul municipiului Suceava;
  15. Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism P.U.D. – S.C. RMS INDUSTRIAL S.R.L. si Pricop Silviu Bogdan – initiator, primarul municipiului Suceava;
  16. Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism P.U.Z. – Handrescu Boghiu Vasile si Tasca Ioan – initiator, primarul municipiului Suceava;
  17. Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism P.U.Z. – solicitant S.C. Conbucovina S.A. – initiator, primarul municipiului Suceava;
  18. Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism P.U.D. – S.C. UCASY BIULDARS S.R.L. – initiator, primarul municipiului Suceava;
  19. Proiect de hotarâre privind asocierea Municipiului Suceava si dnii Adomnitei Bogdan, Acatrinei Dorel, Vasiliu Aurel si Ghiteala Ghiorghi – initiator, primarul municipiului Suceava.
  20. Proiect de hotarâre privind aprobarea darii în folosinta gratuita catre ASOCIATIA „BLIJDORP” ROMÂNIA, a unui gard metalic în lungime de 240 ml – initiator, primarul municipiului Suceava;
  21. Proiect de hotarâre privind asocierea municipiului Suceava si Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava – initiator, primarul municipiului Suceava;
  22. Proiect de hotarâre privind aprobarea darii în administrare catre Inspectoratul Scolar al Judetului Suceava, a unei suprafete de teren de 2800 mp în vederea realizarii investitiei, „Sediul Casei Corpului Didactic Suceava” – initiator, primarul municipiului Suceava;
  23. Proiect de hotarâre privind aprobarea darii în administrare catre Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava a unui teren în suprafata de 21 mp situat în Suceava, str. Mihai Viteazu fn –initiator,  primarul municipiului Suceava;
  24. Proiect de hotarâre privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spatii de locuit – initiator, primarul municipiului Suceava;
  25. Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a procesului de participare a populatiei în cadrul activitatilor de amenajare a teritoriului si de urbanism – initiatori, consilierii locali Cristina Iordachel, Monica Loredana Sandulescu, Niculai Barba, Radu Florin Vatafu;
  26. Proiect de hotarâre privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava – initiator, primarul municipiului Suceava;
  27. Proiect de hotarâre privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava, intersectia str. Victoriei cu str. Viitorului – initiator, primarul municipiului Suceava;
  28. Proiect de hotarâre privind aprobarea închirierii unor parcele de teren situate în Suceava str. Universitatii fn si Aleea Saturn fn – initiator, primarul municipiului Suceava;
  29. Proiect de hotarâre privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava – initiator, primarul municipiului Suceava;
  30. Proiect de hotarâre privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spatii de locuit – initiator, primarul municipiului Suceava;
  31. Proiect de hotarâre privind desemnarea persoanelor ce vor completa, tine la zi si centraliza datele din registrul agricol – initiator, primarul municipiului Suceava;
  32. Proiect de hotarâre privind împuternicirea Primarului municipiului Suceava sa solicite avizul pentru înfiintarea unei autogari – initiator, primarul municipiului Suceava;
  33. Proiect de hotarâre privind împuternicirea S.C. TERMICA S.A. de a organiza licitatie publica pentru valorificarea deseurilor rezultate în urma casarii mijloacelor fixe pe anul 2007 – initiator, primarul municipiului Suceava;
  34. Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2008 – initiator, primarul municipiului Suceava;
  35. Proiect de hotarâre privind reorganizarea Politiei comunitare a municipiului Suceava – initiator, primarul municipiului Suceava;
  36. Proiect de hotarâre privind amplasarea la intrarile în municipiul Suceava a ansamblului decorativ de semnalizare si informare a localitatii – initiatori, consilierii locali Cristina Iordachel, Monica Loredana Sandulescu si Niculai Barba;
  37. Proiect de hotarâre privind sarbatorirea a 620 de ani de la prima atestare documentara a orasului Suceava si a Cetatii de Scaun – initiator, primarul municipiului Suceava;
  38. Informare privind activitatea Comisiei Locale de Ordine Publica Suceava, înregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 302/9.10.2007;
  39. Informare privind acordarea prestatiilor financiare, înregistrata la Primaria municipiului Suceava la nr. 37798/19.10.2007;
  40. Cererea adresata de COSMOTE, înregistrata la Primaria municipiului Suceava la nr. 306/12 octombrie 2007;
  41. Cererea de concediu a dlui primar al municipiului Suceava, Ion Lungu, înregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava cu nr. 318/2007;
  42. Diverse.

 
 

  PRIMAR,

  ION LUNGU

  Avizat pentru legalitate,

           Secretar municipiu

                                            Jr. IOAN CIUTAC
  Nr. 3385
  Din 19.10.2007
 


Intră acum și în grupul de